Afrekening NOW 1

(tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Heeft u een aanvraag tegemoetkoming NOW 1 aangevraagd? Dan kunt u sinds 7 oktober de definitieve berekening van de NOW 1 aanvragen.

Eerder is een voorschot van 80 % uitgekeerd door het UWV. Voorwaarde was dat het omzetverlies minimaal 20 % was.

Wanneer het voorschot maximaal € 20.000 is geweest en de afrekening niet hoger uitkomt dan € 25.000, dan kunt u het verzoek tot afrekening zelf indienen bij het UWV. Indien gewenst kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Boven de genoemde bedragen heeft u een derdenverklaring of accountantsverklaring nodig. In dat geval verzoeken wij u om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.