Nieuwsflits - Schenking bij aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden

Schenking bij aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt dan de standaard. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van een partner die hij in zijn bezit had vóór het huwelijk in principe buiten de gemeenschap blijven.

In de nieuwe regeling mogen echtgenoten, dan wel partners, zonder gevolgen hun vermogens voor de schenkbelasting samenvoegen in de huwelijksgemeenschap of een verrekenbeding overeenkomen in (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden. Zolang dit leidt tot een meer gelijke verdeling van het totale vermogen (met als grens fiftyfifty) is geen sprake van een schenking.

Er zijn bijzondere situaties waarin wel schenkbelasting is verschuldigd:

1.   Het aandeel van de minst vermogende wordt door de vermogensverschuiving hoger dan 50% van het totale vermogen.

2.   Het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen neemt toe.

3.   Het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontsnappen aan schenk- en erfbelasting.