Martin van Delden

Bij mijn klanten kom ik graag over de vloer. Het zijn vaak kleinschalige bedrijven waar het persoonlijke contact met de ondernemer plezierig is. Juist doordat het vaak gaat om kleine ondernemers, heb ik echt toegevoegde waarde: je kunt wat voor ze betekenen.

De persoonlijke touch zorgt dat je iets extra’s geeft. Je toont interesse in de mens achter de ondernemer. Door dat contact kun je de klant vaak beter van dienst zijn. Bij een goed contact belt de klant eerder. Bijvoorbeeld als hij een grote investering wil doen. Dat hoor ik graag van tevoren, zodat ik kan adviseren wat wel en niet verstandig is.

Meekijken met de klant

Van oudsher is het samenstellen van de jaarrekening het grootste deel van ons werk. Dat is snel aan het veranderen: er is een trend gaande om meer te focussen op de administratie zelf en op prognoses voor de toekomst. We kunnen maandelijks meekijken met de klant en periodiek controles uitvoeren. Dan weet de klant dat alles steeds op orde is. Banken vragen steeds vaker naar periodieke rapportages en dat zal in de toekomst zeker niet veranderen.