Peterina Zeeman

Op dit vakgebied is er zoveel veranderd dat je het werk niet meer tussen de andere werkzaamheden door kan doen, zoals vroeger. Die veranderingen golden natuurlijk zeker voor onze klanten. Juist daarom heeft het uitbesteden van de salarisadministratie zo’n grote vlucht genomen. Vooral bedrijven die te klein zijn om een eigen personeelsfunctionaris in dienst te nemen vinden het prettig om dit werk te laten uitvoeren door een externe deskundige.

Weten wat er speelt

De klanten die van onze diensten gebruikmaken hebben een eigen contactpersoon in ons team. Dat werkt heel prettig: we weten allemaal goed wat er speelt in onze eigen portefeuille en kunnen dus snel inspelen op vragen en veranderingen. Klanten kiezen zelf hoeveel werk ze aan ons overdragen. De meesten vinden het een geruststellend idee dat de uitbetaling van de salarissen goed verloopt. Er is niets zo vervelend dan morrend personeel omdat ze hun salaris niet op tijd krijgen.

Advies over veranderingen

We geven klanten regelmatig advies over wat er allemaal verandert. Onderwerpen als de flexwet, nieuwe pensioenregelingen, sociale premies en dergelijke hebben grote invloed op onze klanten, maar ze weten vaak niet exact wat deze veranderingen voor hen betekenen. We geven hierover regelmatig advies en dat zal alleen maar toenemen. Om klanten af en toe persoonlijk bij te praten organiseren we hier inloopmiddagen over dit soort thema’s. Klanten laten ons weten dit zeer te waarderen.