Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. Nieuwsbrief salarisadministratie

  2020 is grotendeels alweer voorbij. Daarom hebben wij, zoals u van ons gewend bent, de nodige aandachtspunten voor de personeels- en salarisadministratie op een rij gezet. Zorgbonus Wellicht heeft u in oktober/november 2020 een subsidie zorgbonus voor uw medewerkers... Lees meer ›

 2. Afrekening NOW 1

  (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Heeft u een aanvraag tegemoetkoming NOW 1 aangevraagd? Dan kunt u sinds 7 oktober de definitieve berekening van de NOW 1 aanvragen. Eerder is een voorschot van 80 % uitgekeerd door het UWV. Voorwaarde was dat het... Lees meer ›

 3. Bonus voor zorgmedewerkers

  Bonus voor zorgmedewerkers Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de... Lees meer ›

 4. Hoog btw-tarief op entree voor optreden dj’s

  De exploitant van een uitgaansgelegenheid heeft volgens Rechtbank Gelderland niet aannemelijk gemaakt dat op entreegelden voor optredens van dj’s het verlaagde tarief omzetbelasting van toepassing is. Niet is aangetoond dat de bezoekers voor een bepaalde dj kwamen en evenmin is aangetoond... Lees meer ›

 5. Ook bij crisis geen eenzijdige aanpassing arbeidsvoorwaarden

  Alleen als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan een werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigen. Ontbreekt een dergelijk beding, dan moet met iedere werknemer individueel schriftelijk overeenstemming worden bereikt. Vanwege de coronacrisis heeft... Lees meer ›

 6. Fiscale eenheid btw kan ook beboet worden

  Een fiscale eenheid omzetbelasting is belastingplichtige in de zin van de Wet OB. Dat betekent volgens de Hoge Raad ook dat een fiscale eenheid een verzuimboete kan krijgen. Drie bv’s vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De Belastingdienst heeft aan die fiscale eenheid een... Lees meer ›

 7. Biologisch, maar niet-juridisch kind erft als derde

  Rechtbank Gelderland oordeelt dat een erfgenaam juridisch het kind van de erflater moet zijn, wil hij de vrijstelling en het tarief voor kinderen in de erfbelasting toepassen. Een erfgenaam die alleen het biologische kind van de erflater is, telt voor de heffing van erfbelasting als een... Lees meer ›

 8. Inlener moet risico op aansprakelijkheid blijven polsen

  Als een bedrijf personeel inleent van een ander bedrijf, doet het er goed aan om te controleren of de uitlener kan voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Zo kan de inlener de kans verkleinen dat de fiscus hem aansprakelijk stelt voor de onbetaalde btw en loonheffing van de uitlener. Een bv... Lees meer ›

 9. Concept-subsidieregeling STAP-budget

  Minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt wordt met het STAP-budget in staat... Lees meer ›