Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. LHV-handleiding legt uit hoe u handig praktijkkosten deelt

  Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar daarbij wel hun eigen zelfstandige praktijk behouden. Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In een nieuwe handleiding over het... Lees meer ›

 2. Inhoudingsplichtige mag vertrouwen op adviseur

  Een inhoudingsplichtige, die zich laat bijstaan door een adviseur, hoeft zich volgens de Hoge Raad niet te verdiepen in de formele eisen voor afdrachtvermindering. Er kan hem dan ook geen boete wegens grove schuld worden opgelegd omdat niet aan de formele eisen is voldaan. Een... Lees meer ›

 3. Ervaringsmeldpunt 100.000-banenproject

  Voor werkgevers die werk maken van de Banenafspraak om 100.000 werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is door MKB-Nederland en VNO-NCW samen met LTO een Ervaringenmeldpunt in het leven geroepen. Werkgevers kunnen daar terecht met hun ervaringen en suggesties voor... Lees meer ›

 4. Verschoonbare termijnoverschrijding van vijf jaar

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een termijnoverschrijding van vijf jaar verschoonbaar is. De man had abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet doorgegeven. De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat... Lees meer ›

 5. Ambtenaren lonen stijgen langzamer dan in bedrijfsleven

  De loonafspraken die bedrijven en vakbonden maken, lopen verder op, met name in sectoren waar het economisch goed gaat. De publieke sector – overheid, zorg en onderwijs – blijft ruim achter bij de ontwikkeling in de marktsector. Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in haar... Lees meer ›

 6. In EU heeft Nederland laagste werkloosheid onder jongeren

  Van alle EU-lidstaten heeft Nederland het laagste percentage vroege twintigers dat geen werk heeft en geen opleiding volgt. In Nederland heeft 6,1% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar geen baan en volgt ook geen opleiding, terwijl het gemiddelde in alle EU-lidstaten 16,7% is. Dat blijkt... Lees meer ›

 7. Ab-houder coöperatie moet rekening houden met gebruikelijk loon

  Een bestuurder, tevens aanmerkelijkbelanghouder, van een tweetal coöperaties kan niet als zelfstandig ondernemer worden aangemerkt. Daar hij arbeid heeft verricht voor de coöperaties moet rekening worden gehouden met de gebruikelijkloonregeling. Een bestuurder van twee coöperaties heeft in... Lees meer ›

 8. Omzet verzwegen, toch vereiste aangifte gedaan

  Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is, hoewel vaststaat dat omzet is verzwegen, toch geen sprake van dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Het bedrag aan te weinig geheven belasting is namelijk op zichzelf beschouwd niet aanzienlijk. Een man en vrouw exploiteren samen in VOF-verband een... Lees meer ›