Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. Maatregelen bedrijfsleven coronavirus

  Graag informeren wij u over de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om ondernemers te helpen die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Het kabinet heeft daartoe de volgende maatregelen genomen. Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus Het kabinet... Lees meer ›

 2. Vrienden Martini Ziekenhuis

  Vrienden van het Martini Ziekenhuis mocht van NoordNegentig een cheque in ontvangst nemen ter waarde van € 1.500,- ten gunste van het Virtual Reality project. Daar zijn we heel blij mee, bedankt! "Noord Negentig draagt Vrienden van het Martini Ziekenhuis een warm hart toe en in het... Lees meer ›

 3. LHV-handleiding legt uit hoe u handig praktijkkosten deelt

  Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar daarbij wel hun eigen zelfstandige praktijk behouden. Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In een nieuwe handleiding over het... Lees meer ›

 4. Vraag online bijzonder uitstel van betaling aan

  Het is nu mogelijk online bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Met het ‘Verzoek bijzonder uitstel voor 3 maanden’ vraagt ‘men automatisch uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Door inzending van het... Lees meer ›

 5. Dga geniet loon door bestaan rekening-courant

  Betaalt een bv het loon van haar dga niet uit, dan kan de dga stellen dat hij het loon niet heeft genoten. Hij is over dat niet-genoten loon evenmin belasting verschuldigd. Heeft die dga echter een rekening-courantschuld aan de bv, dan is verrekening mogelijk. De dga heeft het loon dan... Lees meer ›

 6. RVO gaat coulant om met WBSO

  Werkgevers die in 2019 een S&O-verklaring hebben ontvangen, moeten normaal gesproken uiterlijk 31 maart 2020 een mededeling doen. Ook kunnen werkgevers vanaf 1 april WBSO aanvragen. In verband met de coronacrisis is besloten coulant om te gaan met deze deadlines. De mededeling kan nog tot en... Lees meer ›

 7. AVG tijdelijk lagere prioriteit door coronacrisis

  De Autoriteit Persoonsgegevens zal organisaties ruimte geven om hun volledige aandacht te besteden aan het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis. Deadlines voor het aanleveren van informatie aan de toezichthouder worden opgerekt waar nodig en de AP zal de komende tijd per geval goed... Lees meer ›

 8. Tijdelijk extra ondersteuning voor zelfstandigen (Tozo)

  Zelfstandigen met financiële problemen kunnen een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, die door gemeenten wordt uitgevoerd. Zelfstandigen (met personeel), dga’s en zzp’ers kunnen ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor... Lees meer ›