Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. LHV-handleiding legt uit hoe u handig praktijkkosten deelt

  Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar daarbij wel hun eigen zelfstandige praktijk behouden. Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In een nieuwe handleiding over het... Lees meer ›

 2. Mbo’ers doen het goed op de arbeidsmarkt

  Jongeren doen het goed op de arbeidsmarkt. Veel minder jongeren vragen een WW-uitkering aan en het aantal vacatures groeit in rap tempo. Tussen september vorig jaar en februari dit jaar ontstonden 214.000 vacatures op mbo-niveau. In het vierde kwartaal van 2016 lag het aantal vacatures zelfs... Lees meer ›

 3. Niet resultaat maar handeling belangrijkste

  De Hoge Raad heeft de uitleg van het Europees Hof van Justitie, dat voor het recht op aftrek van btw niet het resultaat van de economische handeling van belang is maar of de handeling op zich belast is, bevestigd. De gemeente Woerden had brede scholen laten bouwen en de btw daarop nagenoeg... Lees meer ›

 4. No-risk polis ouder werknemer gaat naar 56 jaar

  Binnenkort dient minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzamelwet in, waarin onder meer is opgenomen dat werkgevers die werknemers van 56 jaar en ouder in dienst nemen worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Vijftigplussers melden zich niet... Lees meer ›

 5. Demonstratie-auto is niet nieuw

  Een in het buitenland aangeschafte auto die daar eerst als demonstratie-auto is gebruikt, kan als gebruikte auto worden ingevoerd in Nederland. Een bv, die zich bezig houdt met de verhuur van bungalows, koopt in Duitsland een auto en maakt daarbij de afspraak met de verkoper dat de auto als... Lees meer ›

 6. Loonsanctie: welk loon moet worden doorbetaald

  Indien volgens het UWV een werkgever zijn re-integratie-inspanningen niet goed naleeft kan een loonsanctie worden opgelegd voor in beginsel een jaar. Soms is onduidelijk hoeveel loon er betaald moet worden in het derde ziektejaar. Hof Den Bosch deed daar recent een uitspraak over. De zaak... Lees meer ›

 7. Ondernemer tegen wil en dank

  Omdat de echtgenote in het Handelsregister als eigenaresse van de eenmanszaak staat ingeschreven, de eenmanszaak voor haar rekening werd gedreven en zij rechtstreeks werd verbonden voor verbintenissen van de onderneming had zij winst uit onderneming in haar aangifte moeten aangeven, ook al... Lees meer ›

 8. Verkenning progressief boetestelsel verkeer

  Wie vaker een verkeersovertreding begaat, krijgt daarvoor in de toekomst mogelijk een hogere boete. Minister Blok van Veiligheid en Justitie laat nader onderzoek doen naar zo’n progressief boetestelsel. Het Openbaar Ministerie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de politie en de... Lees meer ›

 9. Verschoonbare termijnoverschrijding

  Tegen de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage ZVW moet bezwaar worden gemaakt binnen zes weken nadat de bijdrage ZVW is ingehouden. Een bejaarde belastingplichtige die zich niet door een deskundige liet bijstaan meende echter dat de bijdrage ZVW een voorheffing was op de... Lees meer ›