Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. eH3 nodig voor TVL Q1 en Q2

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat het vanaf 12 april 2021 verplicht is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets. Ondernemers die nog gebruik... Lees meer ›

 2. Nieuwsbrief salarisadministratie

  2020 is grotendeels alweer voorbij. Daarom hebben wij, zoals u van ons gewend bent, de nodige aandachtspunten voor de personeels- en salarisadministratie op een rij gezet. Zorgbonus Wellicht heeft u in oktober/november 2020 een subsidie zorgbonus voor uw medewerkers... Lees meer ›

 3. Afrekening NOW 1

  (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Heeft u een aanvraag tegemoetkoming NOW 1 aangevraagd? Dan kunt u sinds 7 oktober de definitieve berekening van de NOW 1 aanvragen. Eerder is een voorschot van 80 % uitgekeerd door het UWV. Voorwaarde was dat het... Lees meer ›

 4. Bonus voor zorgmedewerkers

  Bonus voor zorgmedewerkers Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Zoals verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) en verpleegkundigen en verzorgenden in zorginstellingen. Maar ook schoonmakers in de zorg. Als u aan de... Lees meer ›

 5. Koper van bv neemt schuld van dga over: geen winstuitdeling

  Een dga met een schuld aan zijn bv verkoopt de aandelen in die bv aan een derde. De derde voldoet de koopsom door de schuld van de dga over te nemen en krijgt daarvoor nog een bedrag toe. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat in zo’n geval niet per definitie een verkapte... Lees meer ›

 6. Verlaagde AWf-percentages vanwege afschaffing BIK

  Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de AWf-percentages per 1 augustus 2021 worden verlaagd. De ministeriële regeling inzake de verlaging worden op dit moment op uitvoerbaarheid getoetst en wordt rond 24 juni 2021 gepubliceerd. De AWf-premies... Lees meer ›

 7. Naheffing op onterecht afgegeven btw-nummer

  De Belastingdienst wijst een btw-ondernemer (ten onrechte) een tweede btw-nummer toe. Vervolgens trekt de ondernemer onder het tweede btw-nummer te veel voorbelasting af. In die situatie mag de inspecteur van Rechtbank Zeeland-West-Brabant de btw naheffen bij de ondernemer onder het onterecht... Lees meer ›

 8. Moties naar aanleiding van economisch steunpakket

  Woensdag 2 juni heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het economische steunpakket (wetsvoorstel nr. 35420). Door Kamerleden zijn diverse moties ingediend met het verzoek aan de regering om actie te ondernemen. Over de moties is op 8 juni gestemd. De volgende moties zijn (samengevat)... Lees meer ›

 9. Geen administratie bijhouden is onherstelbare schending

  Een schending van de wettelijke administratieplicht die bestaat uit het helemaal niet bijhouden van een administratie kan men niet achteraf herstellen. De belastingrechter mag in deze situatie de ondernemer niet verplichten alsnog te voldoen aan verplichtingen volgens een... Lees meer ›