Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. LHV-handleiding legt uit hoe u handig praktijkkosten deelt

  Veel praktijkhouders willen graag samenwerken met andere huisartsenpraktijken en daarbij allerlei praktijkkosten delen, maar daarbij wel hun eigen zelfstandige praktijk behouden. Het is dan belangrijk om een goede samenwerkingsconstructie op te zetten. In een nieuwe handleiding over het... Lees meer ›

 2. Tussen-cao Uitzendkrachten

  Bonden en ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Uitzendkrachten. Het betreft een tussen-cao. De bedoeling is dat na deze cao een voor de uitzendsector één cao tot stand komt waaraan zowel uitzendbureaus aangesloten bij ABU als NBBU deelnemen. De nieuwe cao bevat... Lees meer ›

 3. Fraude met PGB: resultaat uit overige werkzaamheden

  Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat het frauderen met persoonsgebonden budgetten (PGB) aangemerkt dient te worden als het verrichten van werkzaamheden in het economisch verkeer. Een man is getrouwd en heeft meerdere kinderen. In 2013 ontvangt hij volgens het Renseignementen Informatie... Lees meer ›

 4. Na korte actie akkoord cao Taxi

  Na een korte staking zijn de partijen bij de cao Taxibedrijf toch nog tot een akkoord gekomen. Op 11 oktober is er korte tijd actie gevoerd. Een werkgeversoverleg in Heteren kreeg bezoek van stakende taxichauffeurs. Later die dag zijn de bonden en werkgevers alsnog om de tafel gegaan en... Lees meer ›

 5. Hersteltermijn voor per e-mail ingediend bezwaar

  Volgens de Hoge Raad is een bezwaar per e-mail ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat geen hersteltermijn was gegeven. In de onderhavige zaak had een man binnen de bezwaartermijn per e-mail bij de gemeente Rotterdam bezwaar aangetekend tegen een opgelegde naheffingsaanslag... Lees meer ›

 6. Ondernemers willen database fraudeurs

  Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet het mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk. Sectoraal bestaat er wel zwarte lijsten van fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens moet... Lees meer ›

 7. Vertrouwen in de toekomst

  Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de onderhandelingspartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel punten zijn al eerder in de pers verschenen. In het kort enkele plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA,... Lees meer ›

 8. Actiedreiging is de taxisector

  De afgelopen weken hebben de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen de actiebereidheid gepeild onder hun leden. De uitkomst is dat de achterban bereid is in actie te komen om hun cao-eisen kracht bij te zetten. De bonden hebben zaterdag 7 oktober de werkgeverspartij bij de cao Taxi, KNV Taxi,... Lees meer ›

 9. Opleidingsuren tellen mee

  De door de dierenarts bestede uren aan opleiding tellen mee voor het urencriterium, zo heeft Hof Arnhem-Leeuwarden beslist. De dierenarts komt bij het meenemen van deze uren in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Een dierenarts die haar praktijk drijft in de vorm van een eenmanszaak volgde... Lees meer ›