Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. Eindejaarstips 2020

  Mocht u naar aanleiding van deze Eindejaarstips vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met uw relatiebeheerder. Eindejaarstips 2021 Lees meer ›

 2. Nieuwsbrief Salarisadministratie 2021

  2021 is alweer grotendeels voorbij. Daarom hebben wij, zoals u van ons gewend bent, de nodige aandachtspunten voor de personeels- en salarisadministratie op een rij gezet. Zorgbonus Wellicht heeft u in 2021 een subsidie zorgbonus voor uw medewerkers aangevraagd. Indien de aanvraag... Lees meer ›

 3. Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn

  De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw als de belastingrechter over deze kwestie geen uitsluitsel heeft gegeven. Een man geeft in een herziene aangifte... Lees meer ›

 4. NOW: aanvraag, vaststelling en wijzigingen

  Minister van Gennip informeert de Tweede Kamer per brief over NOW-6 en de stand van zaken van ten aanzien van het vaststellings- en terugvorderingsproces NOW. Het percentage loonsomvrijstelling blijft in de NOW-6 15%. Ook komt een zuivere aandelentransactie in aanmerking voor NOW. De... Lees meer ›

 5. Gevolgen en impact box 3-arrest

  Staatssecretaris Van Rij heeft in zijn verzoek om uitstel voor de beantwoording van Kamervragen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 aangegeven hij op zoek is naar oplossingsrichtingen die maakbaar en haalbaar zijn. De aangiften met box 3-inkomen worden... Lees meer ›

 6. Deadline aanvraagtermijn TVL Q4 2021 verlengd

  De omzetverliesgrens is voor TVL Q4 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. De Europese Commissie is akkoord gegaan met deze aanpassing. Om ondernemers voldoende kans te geven Q4 2021 aan te vragen, wordt de aanvraagperiode met twee weken verlengd. Ondernemers kunnen tot en met 11 februari... Lees meer ›

 7. Hoge Raad is soepel met vrijstelling voor vereniging

  Nieuwe stichtingen en verenigingen met een winst over vijf jaren van meer dan € 75.000 kunnen onder omstandigheden toch vrijgesteld blijven. Dat is te danken aan een recent arrest van de Hoge Raad. Een stichting of een vereniging (voor het gemak wordt hier verder alleen van verenigingen... Lees meer ›

 8. Laatste btw-aangifte 2021 via Ondernemersportaal

  De deadline voor het indienen van de btw-aangifte en -betaling over december en het vierde kwartaal van 2021 is maandag 31 januari 2022. Dit is de laatste keer dat ondernemers hun aangifte kunnen doen via het oude ondernemersportaal. Daarna moeten alle ondernemers overstappen naar een van de... Lees meer ›

 9. Zonder onderbouwing is reiskostenvergoeding belast loon

  Als een werkgever aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoedingen wil toekennen, zal hij in beginsel daarvoor een onderbouwing moeten geven. Een VOF heeft werknemers in dienst die zij schoonmaakwerkzaamheden laat verrichten bij diverse horecavestigingen en vakantieparken. De VOF... Lees meer ›

 10. Aandacht voor de Wet overgang van onderneming

  De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon. De Wovon is van toepassing als een onderneming of een deel daarvan overgaat. Hierbij moet... Lees meer ›