Noord Negentig

Accounts en belastingsadviseurs

Menu

Nieuws

 1. eH3 nodig voor TVL Q1 en Q2

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat het vanaf 12 april 2021 verplicht is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) met eHerkenning niveau 3 aan te vragen. Dit om het aanvragen veiliger te maken. Voor aanvragers met DigiD verandert er niets. Ondernemers die nog gebruik... Lees meer ›

 2. Afrekening NOW 1

  (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Heeft u een aanvraag tegemoetkoming NOW 1 aangevraagd? Dan kunt u sinds 7 oktober de definitieve berekening van de NOW 1 aanvragen. Eerder is een voorschot van 80 % uitgekeerd door het UWV. Voorwaarde was dat het... Lees meer ›

 3. Zonder contractuele aflossingsverplichting geen renteaftrek

  Voor aftrek van rente betaald op een lening voor de eigen woning geldt dat de lening ten minste annuïtair en in ten minste 30 jaar moet zijn afgelost. Er is geen aftrek als in de overeenkomst voornoemde aflossingsverplichting niet contractueel is overeengekomen. Het feitelijk wel in 30 jaar... Lees meer ›

 4. Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangepast

  De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen minister Koolmees verzocht om de complexiteit van het wetsvoorstel, in overleg met pensioenuitvoerders, te verminderen. Het voorstel tot aanpassing van de uitstelmogelijkheid van een bedrag ineens... Lees meer ›

 5. Geen aftrek liquidatieverlies bij goede aankoop deelneming

  Voor een holding kan het interessant zijn om aannemelijk te maken dat de acquisitie van een tussenhoudster eigenlijk een miskoop was. Dit kan een beperking van de aftrek van een eventueel liquidatieverlies voorkomen. Een bv koopt in 2004 van een derde 74% van de aandelen in een Limited (Ltd... Lees meer ›

 6. Wet Betaald ouderschapsverlof aangenomen

  De Eerste Kamer heef ingestemd met de Wet Betaald ouderschapsverlof. De Eerste Kamer verzoekt de regering wel om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen naar 70% in plaats van 50% zoals nu in de wet is opgenomen. Met dit wetsvoorstel worden de Europese afspraken voor een beter... Lees meer ›

 7. Minder hypotheekrenteaftrek door buitenlands inkomen partner

  Een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige heeft een echtgenoot die geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige is. Deze echtgenoot heeft in beginsel genoeg inkomen om de hypotheekrenteaftrek te benutten. In die situatie hoeft Nederland geen rekening te houden met de... Lees meer ›

 8. Fiscus mag camerabeelden gebruiken voor (na)heffing MRB

  De Belastingdienst is bevoegd om camerabeelden van de politie te gebruiken voor het (na)heffen van MRB, zo oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De zaak betreft een autohandelaar die de handelaarsregeling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) toepast. Deze handelaar rekent onder meer een... Lees meer ›

 9. Opgewekt vertrouwen geeft drie jaar 100% hypotheekrenteaftrek

  De inspecteur die het vertrouwen heeft opgewekt dat hypotheekrente aftrekbaar is, moet deze aftrek toestaan totdat hij zijn standpuntwijziging kenbaar maakt. In de praktijk blijft na een echtscheiding geregeld een van de ex-partners de voormalige echtelijke woning bewonen. Hoewel zo’n... Lees meer ›

 10. Laatste periode NOW: 27.500 aanvragen

  Ongeveer 27.500 werkgevers hebben In de zesde en laatste periode van de NOW-maatregel een aanvraag ingediend. Het loket is 30 september gesloten. UWV heeft inmiddels ruim 21.000 aanvragen voor de zesde periode NOW toegekend. Deze werkgevers, die samen 363.000 mensen in dienst hebben, hebben... Lees meer ›