Sponsoring

M.F.V. Panacea

De Medische Faculteitsvereniging Panacea is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van geneeskunde studenten in Groningen. Iedereen die de studie geneeskunde volgt in Groningen kan dan ook lid worden van de M.F.V. Panacea. De vereniging, die is vernoemd naar de Griekse godin van de remedie, is tegenwoordig gevestigd in de kelder van het faculteitsgebouw.

Panacea

T.M.F.V. Archigenes

T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van tandheelkunde en mondzorgkunde. Wij organiseren veel activiteiten voor alle leden
gedurende het hele jaar. We hebben bijvoorbeeld onze maandelijkse borrels, feesten, een gala, het verenigingsblad ‘de Bonding’ en nog veel
meer, ook kan je via onze site met een aantrekkelijke korting je studieboeken aanschaffen. Voor het onderwijs heeft onze vereniging ook
een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteunt.

Archigenes

Noord Negentig ondersteunt van harte het maatschappelijke zorgproject 'Het BeterBoek'.

Kinderen die opgenomen of behandeld worden op de kinderafdeling en dagbehandeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgen gratis 'Het BeterBoek' van Bureau Méteau uitgereikt. Deze uitgave speelt in de zorg een mooie rol in de informatieverstrekking aan en communicatie met het kind.

Surfkids

Surfkids is een online interactief platform inclusief een magazine dat elk kwartaal gratis aan kinderen in ziekenhuizen wordt aangeboden. Het magazine zal direct gekoppeld zijn aan de website en zal voornamelijk educatieve, fun en informatieve content bevatten. Het magazine zal viermaal per jaar worden uitgegeven en zal gevuld worden met relevante thema’s zoals bijvoorbeeld Pasen, Zomervakantie, Halloween en Kerst. Daarnaast zullen er kleurplaten en educatieve items in staan. De website, het interactieve platform, zal als verlengstuk fungeren en wij hopen de kinderen daarin uit te nodigen om een bijdrage te leveren in de vorm van verhaaltjes, linkjes en foto’s van huisdieren. Daarnaast kunnen er games worden gespeeld die zowel amusement als educatieve eigenschappen zullen hebben. Het idee rondom Surfkids zal worden bijgestaan door een zestal (cartoon)karakters die ieder hun eigen rol en set van onderwerp hebben. Het is de bedoeling dat de content naar mate de tijd vordert steeds uitgebreider en gevarieerder wordt.