Sponsoring

Vrienden van het Martini Ziekenhuis mocht van NoordNegentig een cheque in ontvangst nemen ter waarde van € 1.500,- ten gunste van het Virtual Reality project. Daar zijn we heel blij mee, bedankt!

"Noord Negentig draagt Vrienden van het Martini Ziekenhuis een warm hart toe en in het bijzonder het VR-project, waarbij VRiendje niet alleen binnen het Martini Ziekenhuis wordt uitgeleend maar ook aan andere zorginstellingen in de regio. Zo kunnen nog meer patiënten en/of bewoners gebruik maken van het VRiendje en vanuit het ziekenhuis of zorginstelling tóch virtueel aanwezig zijn bij een belangrijke levensgebeurtenis", aldus Sascha Nieborg.

Over het VRiendje en het VR-project kunt u hier meer lezen https://www.vriendenmartiniziekenhuis.nl/…/pijn-verzachten…/

Wilt u ook een bijdrage doen? Dat kan! https://www.vriendenmartiniziekenhuis.nl/bedrijven/

   

M.F.V. Panacea

De Medische Faculteitsvereniging Panacea is opgericht in 1987 en behartigt de belangen van geneeskunde studenten in Groningen. Iedereen die de studie geneeskunde volgt in Groningen kan dan ook lid worden van de M.F.V. Panacea. De vereniging, die is vernoemd naar de Griekse godin van de remedie, is tegenwoordig gevestigd in de kelder van het faculteitsgebouw.

PanaceaT.M.F.V. Archigenes

T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van tandheelkunde en mondzorgkunde. Wij organiseren veel activiteiten voor alle leden
gedurende het hele jaar. We hebben bijvoorbeeld onze maandelijkse borrels, feesten, een gala, het verenigingsblad ‘de Bonding’ en nog veel
meer, ook kan je via onze site met een aantrekkelijke korting je studieboeken aanschaffen. Voor het onderwijs heeft onze vereniging ook
een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteunt.

Archigenes

 

 

Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen worden in het Universitair Medisch Centrum Groningen gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, Het BeterBoek helpt hierbij.

Surfkids

Surfkids is een online interactief platform inclusief een magazine dat elk kwartaal gratis aan kinderen in ziekenhuizen wordt aangeboden. Het magazine zal direct gekoppeld zijn aan de website en zal voornamelijk educatieve, fun en informatieve content bevatten. Het magazine zal viermaal per jaar worden uitgegeven en zal gevuld worden met relevante thema’s zoals bijvoorbeeld Pasen, Zomervakantie, Halloween en Kerst. Daarnaast zullen er kleurplaten en educatieve items in staan. De website, het interactieve platform, zal als verlengstuk fungeren en wij hopen de kinderen daarin uit te nodigen om een bijdrage te leveren in de vorm van verhaaltjes, linkjes en foto’s van huisdieren. Daarnaast kunnen er games worden gespeeld die zowel amusement als educatieve eigenschappen zullen hebben. Het idee rondom Surfkids zal worden bijgestaan door een zestal (cartoon)karakters die ieder hun eigen rol en set van onderwerp hebben. Het is de bedoeling dat de content naar mate de tijd vordert steeds uitgebreider en gevarieerder wordt.