Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Privacy­verklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. Als wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden ze gecontroleerd, verwijderd of niet benaderbaar gemaakt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Ons gebouw, computersystemen en computernetwerken zijn beveiligd op een niveau dat maatschappelijk aanvaardbaar is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Voor wat betreft de verwerking van deze gegevens laten wij ons uiteraard leiden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op onze website kun je voor jouw eigen administratie een verwerkersovereenkomst downloaden. Wij adviseren je als je door ons jouw salarisadministratie laat verzorgen, een tweezijdige verwerkersovereenkomst aan te vragen bij jouw relatiebeheerder. Je kunt dan jouw eigen gegevens invullen en het document via jouw relatiebeheerder laten tekenen door ons.

N90 Model Eenzijdige Verwerkersoveenkomst