Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Overname of associatie huisartsenpraktijk

Overname of associatie huisartsenpraktijk

Wilt u een huisartsenpraktijk overnemen of gaat u associëren?

Dan komt er veel op u af. Hoe u de praktijk beoordeeld en erachter komt of u de juiste beslissingen neemt? Wij helpen u daar graag bij!

Noord Negentig heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van huisartsen bij praktijkovernames en associaties. Als partner van de Landelijke Huisartsen Vereniging weten wij exact wat er binnen de branche speelt en zijn wij in staat een goede analyse te maken van de over te nemen huisartsenpraktijk.

Het overnemen van een huisartspraktijk: ons begeleidingstraject


Ons begeleidingstraject kent 3 belangrijke fases: de inventarisatiefase, de onderhandelingsfase en de afrondfase. In welke fase u zich ook bevindt, wij helpen u graag!

Inventarisatiefase: financiële gevolgen van een praktijkovername

In deze fase geven wij u inzicht in de praktijk die u voornemens bent over te nemen en brengen we in kaart welke financiële gevolgen dit voor u heeft.

  • Praktijkanalyse- Inzicht krijgen in de praktijkgrootte, opbouw patiëntenpopulatie en automatiseringsgraad.
  • Financiële analyse- Een analyse van de opbrengsten en kosten van de over te nemen praktijk.
  • Analyse bestaande contracten- Inventariseren van bestaande contracten op het gebied van personeel en huisvesting.
  • Analyse overnamesom- Hoe is de overnamesom opgebouwd en welke uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag?
  • Persoonlijke situatie na overname- Wat zijn de financiële gevolgen na een praktijkovername?

Onderhandelingsfase: conflicterende belangen bespreekbaar maken

Door op voorhand conflicterende belangen bespreekbaar te maken, kan uw adviseur uw belangen op een professionele en zakelijke manier behartigen. Vooraf bespreken wij met u hoe het onderhandelingstraject wordt ingegaan. Vervolgens vindt er een onderhandelingsgesprek plaats met de overdragende partij.

Afrondingsfase: begeleiding bij overeenkomsten en aanvragen

In deze fase zal het overnametraject geformaliseerd worden.

  • Voorbereidingen treffen vastleggen afsprakenUw adviseur zal u begeleiden in het toetsen van diverse overeenkomsten (overeenkomst van praktijkoverdracht, maatschapsovereenkomst etc.
  • Begeleiding financieringsaanvraagIn deze fase begeleiden wij uw financieringsaanvraag en beoordelen wij de door u ontvangen financieringsoffertes.

Kosten omtrent financieel advies voor een praktijkovername

Het financiële plaatje omtrent een praktijkovername is uiteraard belangrijk. Download hieronder gratis onze whitepaper om meer te weten over de kosten per fase. Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Op basis van uw persoonlijke omstandigheden en wensen doen wij u graag een passende aanbieding. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Download de whitepaper 'Praktijkovername'