Overname of associatie huisartsenpraktijk

Wilt u een huisartsenpraktijk overnemen of gaat u associëren, dan komt er veel op u af. Hoe beoordeelt u de praktijk en hoe komt u er achter of u de juiste beslissingen neemt.

Noord Negentig heeft jarenlang ervaring in het begeleiden van huisartsen bij praktijkovernames en associaties. Als partner van de Landelijke Huisartsen Vereniging weten wij exact wat er binnen de branche speelt en weten wij praktijken goed te analyseren.

Met onze ervaring en knowhow op dit terrein kunnen we u helpen een vliegende start te maken.
Anders dan onze naam wellicht doet vermoeden werken wij door het hele land!

Ons begeleidingstraject kent 3 belangrijke fasen. In welke fase u zich ook begeeft, wij helpen u graag!


1 Inventarisatiefase

In deze fase geven wij u inzicht in de praktijk die u voornemens bent
over te nemen en welke persoonlijke financiële gevolgen dit voor u heeft.

Praktijkanalyse
Inzicht krijgen in praktijkgrootte, opbouw patiëntenpopulatie, automatiseringsgraad etc.

Financiële analyse
Een analyse van de opbrengsten en kosten van de over te nemen praktijk.

Analyse bestaande contracten
Inventarissen van bestaande contracten, personeel, huisvesting etc.

Analyse overnamesom
Hoe is de overnamesom opgebouwd.

Persoonlijke situatie na overname
Wat zijn de financiële gevolgen na overname.

Voor deze fase rekenen wij € 2.500 excl. BTW.


2 Onderhandelingsfase

Ratio en emotie lopen soms ver uit elkaar. U wilt de relatie met de overnemende partij of u toekomstige samenwerkende partner niet verstoren. Uw adviseur kan uw belangen op een professionele en zakelijke manier behartigen.

Vooraf wordt met u besproken hoe het onderhandelingstraject wordt ingegaan. Vervolgens vindt er een onderhandelingsgesprek plaats met de overdragende partij!

Voor deze fase rekenen wij € 450 excl. BTW.
Mochten de onderhandelingen meer tijd met zich mee brengen dan zal het vervolgtraject opgepakt worden middels het principe uren maal tarief. Voor deze werkzaamheden geldt een tarief van € 150 per uur excl. BTW.


3 Afrondingsfase

In deze fase zal het overnametraject geformaliseerd worden.

Voorbereidingen treffen vastleggen afspraken.
Uw adviseur zal u begeleiden in het toetsen van diverse overeenkomsten (overeenkomst van praktijkoverdracht, maatschapsovereenkomst etc.

Begeleiding financieringsaanvraag
In deze fase begeleiden wij uw financieringsaanvraag en beoordelen wij de door u ontvangen financieringsoffertes.

Voor deze fase rekenen wij € 900 excl. BTW.
De kosten voor het opstellen van een overeenkomst van praktijkoverdracht of maatschapsovereenkomst zijn niet inbegrepen.Wanneer u zich graag van A tot Z laten adviseren zullen wij u op de totaalprijs van € 3.850 een korting geven van € 500. U betaalt dan € 3.350 excl. BTW.

Genoemde bedragen zijn indicaties en exclusief omzetbelasting. Uiteraard snappen wij dat elke situatie anders is. Op basis van uw persoonlijke omstandigheden en wensen doen wij u graag een passende aanbieding. 


Neem contact op met Sascha Nieborg


Sascha Nieborg

Sascha Nieborg
snieborg@noordnegentig.nl
06 51843478