Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 21, 2023

Aanbevelingen voor aanpak problematische schulden ondernemers

De minister van EZK stuurt de kabinetsreactie op het eindrapport van de aanjager aanpak problematische schulden voor ondernemers.


De minister noemt eerst enkele maatregelen die al zijn genomen naar aanleiding van de tussenrapportage zoals een activeringscampagne, verlenging van het saneringsbeleid en het kwijtscheldingsbeleid van het UWV. De Kamer is in een brief van 16 oktober jl. geïnformeerd over de voortgang van de terugbetaling van de belastingschulden.

De volgende aanbevelingen kunnen snel worden opgepakt:

  • Informatie schuldhulpverlening via accountants - De aanjager raadt aan om hulpverlening vanuit het Rijk die beschikbaar is voor het saneren of reorganiseren van een bedrijf bij ondernemers duidelijker aan de man te brengen door te bevorderen dat accountants, die voor ondernemers met financiële problemen werken, hierop te wijzen. Via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt de mogelijkheid onderzocht om ondernemers op deze hulpverlening te wijzen via de branchevereniging voor accountants.

  • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door de Belastingdienst - Daarnaast raadt de aanjager aan om bij de (dwang)invordering van de schulden te streven naar zoveel mogelijk persoonlijke contactmomenten met de ondernemer met schulden.

  • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door het UWV - Het UWV handelt in lijn met de aanbeveling. Dit doet zij onder andere door bij de terugvordering van te veel uitgekeerde NOW-subsidie in te zetten op zo veel mogelijk persoonlijk contact met werkgevers die (een deel van) de NOW-voorschotten moeten terugbetalen.

  • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door RVO - RVO heeft ruime betalingsregelingen en extra maatwerk is mogelijk. Hiervoor is persoonlijk contact met de ondernemer essentieel. RVO biedt ondernemers zo veel mogelijk maatwerk, flexibiliteit en persoonlijk contact aan, indien zij (een deel) van het verkregen voorschot aan TVL terug moeten betalen.

Ook onderstreept de aanjager het belang om voortgang te maken met het project Vorderingenoverzicht Rijk en een gezamenlijke Betalingsregeling Rijk. Het doel van het Vorderingenoverzicht Rijk is om mensen de mogelijkheid te bieden een overzicht van hun actuele betalingsverplichtingen aan overheidsorganisaties in te zien. Het streven is in 2027 de mogelijkheid bieden om een gezamenlijke betalingsregeling aan te gaan. Tot die tijd zijn er betalingsregelingen per organisatie mogelijk.

Verder noemt de aanjager de pilot die de NVVK samen met het Waarborgfonds saneringskredieten is gestart een goed initiatief. Deze pilot onderzoekt de mogelijkheid van verbreding van het Waarborgfonds saneringskredieten voor ondernemers. Deze pilot loopt tot en met 31 december 2024.

WHOA Ook doet de aanjager een aanbeveling om het griffierecht van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) te verlagen. Zoals eerder aangekondigd zal ervoor worden gezorgd dat zowel verzoeken tot homologatie van een akkoord op grond van de WHOA als verzoeken tot afwijzing van een dergelijk akkoord onder hetzelfde lagere griffierecht komen te vallen.

Bron: Min. EZK 19-12-2023.