Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 13, 2021

Derde tijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door open

Uit de aanvragen in de eerste twee tijdvakken blijkt dat de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door voorziet in een grote behoefte. De al eerder aangekondigde derde aanvraagperiode wordt opengesteld en loopt van 1 september 2021, 9.00 uur tot en met 8 september 2021, 17.00 uur. Ook is aan de regeling een hardheidsclausule toegevoegd.
Naast een derde aanvraagtijdvak wordt de regeling ook op een aantal andere onderdelen gewijzigd. Een aantal wijzigingen is technisch van aard en heeft in de eerste plaats betrekking op de termijnen van de regeling, zoals de uitvoeringsperiode. De inhoudelijke wijzigingen hebben onder andere betrekking op de categorieën, de hoogte van de subsidie en de wijze van rangschikking (via loting). Ook is een hardheidsclausule in de regeling toegevoegd. Deze is opgenomen om te voorkomen dat opleiders, opleiderscollectieven of samenwerkingsverbanden, subsidie geheel of gedeeltelijk mislopen door omstandigheden die hun niet vallen aan te rekenen.
Met de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van (online) scholing dat bijdraagt aan het behoud van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden. De regeling is met name gericht op personen, die werkloos zijn of dreigen werkloos te raken als gevolg van de coronacrisis.
Voor het derde tijdvak is in totaal € 30 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door opleiders en opleiderscollectieven en samenwerkingsverbanden van brancheorganisaties, O&O-fondsen of werknemers- en werkgeversverenigingen samen met een opleider. In de eerdere aanvraagtijdvakken werd subsidie toegekend op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, waardoor latere aanvragers achter het net visten. Om zoveel mogelijk inschrijvers een eerlijke kans te geven wordt in de derde periode de behandelvolgorde vastgesteld door middel van loting, verricht door een onafhankelijke notaris.
Bron: Min. SZW 01-07-2021