Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 10, 2021

Einde arbeidsovereenkomst bij stagiair

De Belastingdienst maakt ondernemers en salarisadministrateurs er op attent dat bij een stagiair in fictieve dienstbetrekking geen ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ mag worden aangeleverd bij het einde van de stage. Ook niet als de salarissoftware daar om vraagt. Dit moet alleen als de stagiair in echte dienstbetrekking werkzaam was.
Een stagiair die een beloning ontvangt die niet marktconform is, is in fictieve dienstbetrekking. Voor deze stagiair moet code 7 worden ingevuld bij ‘Code aard arbeidsverhouding’. Bij gebruik van deze code wordt bij het einde van de stage geen 'Code reden einde arbeidsovereenkomst' aangeleverd.
In deze situatie mag geen gebruik worden gemaakt van code 99. Het kan zijn dat de salarissoftware wel om deze code vraagt. Dit is niet juist, maar de Belastingdienst keurt de aangifte daar niet op af. De Belastingdienst verstuurt ook geen terugkoppelrapport naar de werkgever. Mogelijk verandert dat in de toekomst.
Een stagiair die een marktconforme beloning ontvangt is in echte dienstbetrekking. In de aangifte moet daarvoor de ‘Code aard arbeidsverhouding’ 1 (arbeidsovereenkomst) worden gebruikt.
Bij beëindiging van deze arbeidsovereenkomst moet een ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ worden ingevuld. Het hangt af van de situatie welke code moet worden gebruikt. Bij het einde van de stage is dat meestal code 30 (einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd).
Door het invullen van de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ bij een echte dienstbetrekking, heeft UWV inzicht in de reden van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. UWV kan zo op een juiste wijze het recht op een uitkering van de werknemersverzekeringen vaststellen.
In de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2021 kan men op pagina 61 nalezen in welke situaties de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ moet worden gebruikt.
Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 09-08-2021