Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 16, 2017

Fraude met PGB: resultaat uit overige werkzaamheden

Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat het frauderen met persoonsgebonden budgetten (PGB) aangemerkt dient te worden als het verrichten van werkzaamheden in het economisch verkeer.
Een man is getrouwd en heeft meerdere kinderen. In 2013 ontvangt hij volgens het Renseignementen Informatie Systeem voor diverse kinderen en zijn echtgenote persoonsgebonden budgetten (PGB) van in totaal € 39.470. Uit controle blijkt dat hij de ontvangen PGB-gelden heeft aangewend voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt. Hij heeft ze o.a. aangewend voor aflossing van schulden. In zijn IB-aangifte 2013 heeft hij zijn PGB-ontvangsten niet opgegeven. De inspecteur wijkt af van de aangifte en heeft deze PGB-ontvangsten bij de man vervolgens belast als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). De man is het hier niet mee eens, omdat nu al vaststaat dat deze PGB-ontvangsten zullen moeten worden terugbetaald aan het zorgkantoor. Verder voert hij aan dat hij vanwege gezondheidsproblemen niet in staat was werkzaamheden te verrichten. De ontvangen PGB-gelden kunnen volgens hem niet als ROW worden belast, omdat hij in 2013 geen werkzaamheden als zorgverlener heeft verricht.
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat reeds het onder valse voorwendselen aanvragen van PGB is aan te merken als het verrichten van werkzaamheden in het economische verkeer. Aangezien er in 2013 nog geen terugbetalingsverplichting bestaat, kan deze in negatieve zin nog niet worden verrekend. De man stelt vervolgens dat de inspecteur niet kan terugkomen op een minnelijke schuldregeling die de man op 22 februari 2016 met de Belastingdienst heeft gesloten. De rechtbank gaat hieraan voorbij. Deze regeling is namelijk met de ontvanger gesloten en niet met de inspecteur. Bovendien geldt die regeling alleen voor belastingschulden tot en met 4 december 2015 en niet van voor die van daarna. Ook de omstandigheid dat hij in slechte financiële omstandigheden verkeert kan volgens de rechtbank niet tot vernietiging van de aanslagen leiden. De rechtbank verklaar de beroepen van de man ongegrond.
Bron: Rb. Noord-Nederland 19-09-2017