Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 30, 2021

Hardheidsclausules TVL gepubliceerd

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling wordt voor het eerste kwartaal van 2021 op een aantal onderdelen gewijzigd.
Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in aanmerking komen. De vaste lastendrempel, het vereiste dat een onderneming minimaal € 3.000 vaste lasten in een kwartaal moet hebben op basis van de referentieomzet in dat kwartaal, wordt verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Daarnaast worden twee gerichte hardheidsclausules opgenomen in de regeling.
Hardheidsclausules
De feitelijke hoofdactiviteit hoeft niet per definitie uit de aanduiding van de uitgeoefende activiteiten in het handelsregister te blijken. Door de eerste hardheidsclausule kan RVO uitgaan van de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming op 15 maart 2020, ook als deze afwijkt van de activiteitenomschrijving van de onderneming zoals opgenomen in het handelsregister op 15 maart 2020. De ondernemer zal dit moeten aantonen. Deze feitelijke hoofdactiviteit wordt vervolgens door RVO gebruikt om de hoogte van de subsidie te bepalen.
Door de tweede hardheidsclausule wordt mogelijk gemaakt dat op basis van de activiteit, waarvan de ondernemer kan aantonen dat dit zijn feitelijke hoofdactiviteit was op 15 maart 2020, subsidie kan worden verstrekt. Ook hier geldt dat de ondernemer moet aantonen dat deze activiteit in de bijlage bij de regeling is opgenomen op 15 maart 2020 de feitelijke hoofdactiviteit van de onderneming vormde. De hoogte van de subsidie wordt dan bepaald op basis van die activiteit (die dus feitelijk de hoofdactiviteit van de onderneming vormde).
Evenementenmodule Q1
De evenementenmodule richt zich op ondernemingen door middel van een subsidie gericht op de financiering van de vaste lasten buiten het evenementenseizoen. De evenementenmodule wordt ook opengesteld voor het eerste kwartaal van 2021. In de regeling staan de criteria voor subsidietoekenning en een afbakening van de doelgroep.
Bron: Min. EZK 29-03-2021