Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 04, 2022

Inspecteur moet IB-aangifte van participant film controleren

In beginsel moet de inspecteur een aangifte inkomstenbelasting goed controleren als daarin een verlies uit een participatie in een filmfonds is opgegeven. Als deze controle achterwege plaatsvindt, is de kans groot dat navorderen niet is toegestaan bij gebrek aan een nieuw feit.


Een man participeert met ingang van 2015 in een via een stille maatschap gedreven filmfonds. Het filmfonds exploiteert twee films. De man geeft in zijn aangifte IB/PVV 2015 een verlies op uit het filmfonds. Hij vermeldt de naam van de onderneming in de winstbijlage bij de aangifte. Ook geeft hij aan dat het hier om een filmfonds gaat. De Belastingdienst volgt bij het opleggen van de aanslag over 2015 de aangifte van de man. Naderhand constateert de inspecteur aan de hand van de aftiteling van een van de films dat de man participeert in het filmfonds. De inspecteur neemt vervolgens het standpunt in dat de participatie in het filmfonds geen bron van inkomen is. De man krijgt vervolgens een naheffingsaanslag opgelegd. Maar hij gaat in beroep tegen deze aanslag, waarbij hij stelt dat de Belastingdienst niet over een nieuw feit beschikt.
Rechtbank Gelderland gaat mee met de stelling van de man. Een vakcoördinator IB van het Team Vaktechniek heeft namelijk in een intern memo de fiscale problematiek met betrekking tot filmfondsen besproken. In dit memo heeft hij zelfs melding gemaakt van twee films van de producent van het desbetreffende filmfonds. De inspecteur had naar aanleiding van de vermelding van de participatie in het filmfonds in de winstbijlage de aangifte nader moeten onderzoeken. Nu hij dat achterwege heeft gelaten, is sprake van een ambtelijk verzuim. Daardoor ontbreekt een nieuw feit en mag de fiscus niet navorderen.

Bron: Rb. Gelderland 02-06-2022 (gepubl. 28-06-2022)