Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 23, 2022

Internetconsultatie betalingsregeling op last rechter

Op dit moment kan door een schuldenaar alleen een betalingsregeling worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt. Ter consultatie ligt nu een wetsvoorstel voor waardoor de rechter, ook tegen de wil van een schuldeiser, een betalingsregeling kan opleggen.


In boek zes van het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat de schuldenaar zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd is het verschuldigde bedrag in gedeelten te voldoen. Dit betekent dat de rechter alleen met medewerking van de schuldeiser een betalingsregeling kan opleggen.
Het kunnen opleggen van een passende betalingsregeling kan bijdragen aan het voorkomen dat schuldenaren (verder) in de financiële problemen raken. Daarom wordt voorgesteld het artikel dat dat regelt aan te vullen met de mogelijkheid dat ook tegen de wil van een schuldeiser door de rechter een betalingsregeling kan worden opgelegd. Met name als op grond van de redelijkheid en billijkheid niet van de schuldenaar kan worden gevergd dat hij zijn vordering in één keer betaalt. Hierbij mag dan geen sprake zijn van onevenredige benadeling van de schuldeiser en dienen beide partijen zich over de regeling te kunnen uitlaten.
De internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/rechterlijkebetalingsregeling/b1) staat open tot 14 september 2022.

Bron: Min. J&V 22-06-2022