Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

nov. 04, 2020

Kabinet breidt derde steunpakket uit

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig hard getroffen zijn. Dit zijn de belangrijkste maatregelen.
Tijdelijke verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Eerder was deze alleen bedoeld voor bedrijven die direct worden getroffen door de overheidsmaatregelen, nu is de regeling ook opengesteld voor toeleveranciers en de transportsector.
Vanaf medio november kan men een aanvraag indienen.
Subsidie voorraad- en aanpassingskosten Het kabinet geeft een eenmalige subsidie aan de horeca, van circa 2,75% van de omzetderving, gemiddeld € 2.500.
Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.
Evenementen Door de coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.
Time-out arrangement (TOA) Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers makkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan.
(Tijdelijke) banen Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaar getroffen sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk worden geholpen.
Bron: AWVN.nl 29-10-2020