Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 09, 2021

Lager btw-tarief op aantal goederen en diensten

De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben overeenstemming bereikt over de verlaging van het btw-tarief op onder andere zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Hiertoe wordt de BTW-Richtlijn uit 2006 gewijzigd.
Na jaren onderhandelen zijn de ministers het eens geworden over uitbreiding van de Richtlijn waardoor een verlaagd tarief tussen 0 en 5% voor zeven punten wordt toegestaan. Lidstaten krijgen met de herziene Richtlijn meer ruimte bij de vaststelling van lagere btw-tarieven, zolang er geen concurrentieverstoring optreedt. Het voordeel moet terechtkomen bij de consument. Het moet gaan om goederen en diensten die worden geacht te voorzien in basisbehoeften, namelijk de levering van levensmiddelen, water, geneesmiddelen, farmaceutische producten, gezondheids- en hygiëneproducten, vervoer van personen en een aantal culturele producten (boeken, kranten en tijdschriften).
Voorgesteld wordt om ook zonnepanelen in de lijst van zeven punten op te nemen vanwege de milieutoezeggingen van de Unie inzake decarbonisatie en de Green Deal, en de lidstaten de mogelijkheid te bieden het gebruik van hernieuwbare energiebronnen ook door middel van verlaagde btw-tarieven te bevorderen.
Het is aan de nieuwe Nederlandse regering om te besluiten of wel of niet van de mogelijkheid gebruikt zal worden gemaakt, benadrukt een woordvoerster van het ministerie van Financiën.
Verder is afgesproken dat het verlaagde btw-tarief op fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool vanaf 1 januari 2030 niet meer mag worden toegepast. Hetzelfde geldt voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen vanaf 1 januari 2032.
De lidstaten moeten uiterlijk 31 december 2024 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen zodat deze met ingang van 1 januari 2025 kunnen worden toegepast.
Bron: Raad van de EU 07-12-2021