Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 29, 2018

Loondispensatie bij in dienst nemen arbeidsgehandicapten

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet naar de Kamer gestuurd. Het betreft een uitwerking van het voornemen uit het regeerakkoord om het instrument van loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie, zoals dat nu al in de Wajong wordt toegepast.
Doel van de loondispensatie is het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In de hoofdlijnennotitie van de regeling worden de uitgangspunten geformuleerd. Zo moet het werk lonen. Dit betekent dat mensen met een arbeidsbeperking die met loondispensatie aan de slag gaan vanuit de uitkering een aanvulling krijgen tot op minimumloonniveau. Ook moet doorgroei en uitstroom niet worden belemmerd. Voor werkgevers moet het makkelijk worden mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen door het hanteren van een eenduidig ondersteunend instrumentarium dat zowel door UWV als gemeenten wordt gehanteerd.
In tegenstelling tot een loonkostensubsidie betaalt bij loondispensatie een werkgever een loon conform de productiviteit van de werknemer (loonwaarde). Hij kan dus een loon onder het minimumloon betalen waarbij de werknemer zo nodig een aanvullende uitkering krijgt van UWV of gemeente. In de Wajong gebeurt dit al. In 2016 werkten ruim 17.000 Wajongers met loondispensatie. De voorgestelde loondispensatie wordt zo vormgegeven dat een werknemer die met loondispensatie gaat werken er altijd in inkomen op vooruit gaat (tot het volledige minimumloon bij een voltijds baan). Ook ten opzichte van de huidige regeling van een loonkostensubsidie zou een werknemer er op vooruit gaan. Doordat het looninkomen van een werknemer met loondispensatie doorgaans onder de franchise van de pensioenregeling ligt, zal er geen aanvullend pensioen worden opgebouwd. Voor de werknemersverzekeringen geldt dat werknemers met loondispensatie hiervoor gewoon verzekerd zijn en de werkgever hiervoor over een loon premies moet afdragen.
Ook voor niet-uitkeringsgerechtigden komt het instrument van loondispensatie beschikbaar. Zij zullen echter geen aanvulling op een loon ontvangen.
Bron: Min SZW 27-03-2018