Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 19, 2016

Minimumjeugdloon op de schop

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar in twee stappen af te schaffen. Daardoor krijgen jongeren een volwaardig salaris.
Op dit moment krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Om een eerlijke kans te krijgen in de samenleving, hebben jongeren een fatsoenlijk salaris nodig. Daarbij komt dat Nederland internationaal uit de pas loopt. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon gaan verdienen.
Om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen, stijgt het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar mee. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Ook wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan tenminste het WML voor elk gewerkt uur verdienen. Deze betaalwijze komt onder andere voor in de agrarische sector, de schoonmaaksector en bij pakket- en postbezorging. Ook wordt geregeld dat werknemers recht hebben op minimumloon voor de uren die ze meer dan hun reguliere werktijd werken.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Bij indiening bij de Tweede Kamer worden de tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State openbaar.
Bron: Min. SZW 08-07-2016