Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 02, 2020

Model Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021 bekend

Minister Koolmees heeft op 26 november 2020 de modellen voor het UPO 2021 officieel vastgesteld na advies van AFM.
Het UPO 2021 bevat twee kleine aanpassingen ten opzichte van het UPO 2020. Allereerst is er een nieuw icoon ontwikkeld dat pensioenuitvoerders van een netto pensioenregeling moeten gebruiken voor de fiscale jaarruimte bij het netto pensioen. Dit icoon is ontwikkeld om te voorkomen dat deelnemers de fiscale jaarruimte bij het netto pensioen verwarren met de factor A. De tweede aanpassing is dat in de handleiding bij het UPO 2021 het advies is opgenomen om de bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele euro’s.
In 2019 evalueerde het ministerie van SZW de communicatieverplichtingen in de Pensioenwet. Een van de voornemens die daaruit voortvloeide is om de wettelijke verplichting tot het gebruik van het format van het UPO af te schaffen. Het ministerie van SZW publiceert naar verwachting voor het kerstreces een wetsvoorstel ter internetconsultatie met onder meer de uitwerking van dit beleidsvoornemen. De Pensioenfederatie zal op die internetconsultatie reageren. Het is afhankelijk van het verdere traject van de wetsvoorstellen wat de nieuwe informatiebepalingen worden en wanneer ze van kracht zijn.
Bron: Pensioenfederatie.nl, 27-11-2020