Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

feb. 10, 2020

Nederland telt relatief weinig internationale kenniswerkers

Van 2016 tot en met 2018 waren in Nederland gemiddeld 383.000 internationale kenniswerkers werkzaam, zo’n 4,2% van de Nederlandse beroepsbevolking. In vergelijking met andere Europese landen is dat bescheiden. Het merendeel van de kenniswerkers (63%) werkt in de dienstensector. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen.
Telde Nederland in de periode 2003/2005 gemiddeld 221.000 internationale kenniswerkers, in 2016/2018 waren dat er 383.000. Een stijging van maar liefst 73%. Van de onderzochte Europese landen kende Luxemburg met 26% het grootste aandeel kenniswerkers in de beroepsbevolking in 2016/2018.
In het onderzoek worden internationale kenniswerkers gedefinieerd als alle hoogopgeleide personen die – soms al jarenlang –in een bepaald land wonen, maar in een ander land zijn geboren. Deze definitie maakt vergelijking tussen landen mogelijk. Kennismigranten worden alleen in het jaar van binnenkomst als zodanig geregistreerd.
De groei van het aandeel internationale kenniswerkers is in Nederland bescheiden, afgezet tegen de ontwikkeling in de onderzochte EU-landen. Bij ruim de helft van deze landen was sprake van ten minste een verdubbeling van het percentage internationale kenniswerkers. Van de direct omringende landen valt vooral het Verenigd Koninkrijk op. Zowel het aandeel kenniswerkers in 2016/2018 (9%) als de groei ten opzichte van 2003/2005 was daar beduidend groter dan in Nederland.
Internationale kenniswerkers doen in Nederland vaak werk op hun opleidingsniveau. In 2016/2018 werkte twee derde van hen op een hoog beroepsniveau, bijvoorbeeld als manager of technicus. Nederland komt daarmee achter de koplopers Luxemburg en Zwitserland, maar net voor de buurlanden België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
De meeste internationale kenniswerkers zijn actief in de niet-commerciële dienstverlening (35%), gevolgd door de commerciële dienstverlening (28%). Van de buurlanden is het aandeel internationale kenniswerkers dat werkt in de dienstensector (commercieel en niet-commercieel) in België en het Verenigd Koninkrijk groter dan in Nederland. In Duitsland geldt dat voor de nijverheid. Nederland heeft relatief weinig kenniswerkers die in deze bedrijfstak werken: 11%.
Nederland had in de periode 2016/2018 het grootste aandeel zelfstandige internationale kenniswerkers van de onderzochte Europese landen: 20%. Het was bovendien, naast het Verenigd Koninkrijk, het enige land waar het aandeel zelfstandigen toenam ten opzichte van 2003/2005. Het aantal zelfstandige internationale kenniswerkers in Nederland is meer dan verdubbeld tot 71.000. Deze zelfstandige kenniswerkers waren in Nederland vooral te vinden in de commerciële dienstverlening (41%), gevolgd door de niet-commerciële dienstverlening (33%) in 2016/2018. De vertegenwoordiging in de handel (16%) en de nijverheid (4%) is relatief klein. Van de genoemde bedrijfstakken nam het aandeel zelfstandige kenniswerkers af in de nijverheid en de niet-commerciële dienstverlening.
Bron: CBS.nl, 10-02-2020