Nieuwsbrief salarisadministratie

2020 is grotendeels alweer voorbij. Daarom hebben wij, zoals u van ons gewend bent, de nodige aandachtspunten voor de personeels- en salarisadministratie op een rij gezet.

Zorgbonus

Wellicht heeft u in oktober/november 2020 een subsidie zorgbonus voor uw medewerkers aangevraagd. Indien de aanvraag positief is beoordeeld ontvangen wij hierover graag bericht. Ook als u dit extraatje heeft aangevraagd voor medewerkers die niet op de loonlijst staan (uitzendkrachten, zzp’ers), dan horen wij dit graag.

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari 2021 is de vrije ruimte 1,7 % van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18 %.

Indien u de aangevraagde subsidie zorgbonus wordt toegekend dan ontvangt u per medewerker voor wie de bonus is aangevraagd een bedrag van € 1.800. De onbelaste bonus voor de medewerker bedraagt € 1.000 en wordt verwerkt via de eindheffing van de werkkostenregeling. Voor de juiste verwerking van de zorgbonus (subsidie) ontvangen wij graag een overzicht van de kosten in 2020 die in de werkkostenregeling horen. Kosten die in de werkkostenregeling horen zijn o.a. geschenken aan medewerkers, etentjes, kerstpakketten e.d.

Ook wanneer u deze subsidie zorgbonus niet heeft aangevraagd, maar wel de vrije ruimte werkkostenregeling gaat overschrijden, ontvangen wij graag zoals gebruikelijk deze gegevens zodat het meegenomen kan worden in de loonaangifte.

Levensloopregeling

Deze regeling is in 2006 in het leven geroepen om op een fiscaal vriendelijke manier bruto loon opzij te zetten voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical. In 2011 werd besloten om deze regeling weer af te schaffen maar onder bepaalde voorwaarden was het toch mogelijk om door te blijven sparen.

In 2021 komt er een definitief einde aan deze regeling. De medewerker mag, volgens de belastingregels, doorsparen tot en met 2021. Uiterlijk december 2021 wordt het saldo uitgekeerd aan de medewerker. Het levenslooptegoed wordt aan de werkgever uitgekeerd. Na inhouding van de wettelijke regeling wordt het netto tegoed aan de medewerker uitbetaald.

Vaste reiskostenvergoeding woon-werk verkeer per 2021

In verband met het Coronavirus maakte de belastingdienst deze zomer bekend dat werkgevers in 2020 de vaste reiskostenvergoeding onbelast mogen blijven betalen, ook als de werknemer vanwege het Coronavirus veel thuis heeft gewerkt. Voor 2021 geldt deze regeling niet meer. Dat betekent dat de werkgever slechts de reiskosten onbelast mag vergoeden voor de dagen dat de werknemer daadwerkelijk naar zijn werk reist. Alleen als de werknemer in een kalenderjaar minstens 36 weken of 128 dagen naar een vaste werkplek reist, kan de werkgever nog een onbelaste vaste reiskostenvergoeding verstrekken. Graag ontvangen wij een overzicht van de medewerkers die regelmatig thuiswerken, zodat wij een correcte reiskostenvergoeding kunnen vaststellen.

Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas (Whk) 2021

Eind november of begin december 2020 worden de beschikkingen van de belastingdienst met de geldende gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas 2021 verstuurd. Om voor een juiste en correcte salarisadministratie te kunnen zorgdragen ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking.

Jaaropgaven 2020

De jaaropgaven 2020 worden, indien u niet zelf gebruik maakt van ons SON’90 loonpakket, tegelijk met de salarisstroken over de maand februari 2021 verstuurd. Als u ook de verzamelloonstaten etc. wilt ontvangen, dan horen wij dit graag van u.

Oproepkrachten

Denkt u aan het doen van een aanbod aan uw oproepkrachten en medewerkers met een min-max contract. Als zij een jaar voor u hebben gewerkt op basis van een oproepcontract of een min-max contract dan bent u verplicht een aanbod te doen van het gemiddeld aantal uren gedurende de afgelopen twaalf maanden. Indien de medewerker niet akkoord gaat met uw aanbod dan blijft de huidige situatie van kracht. Vervolgens dient u na 12 maanden, na het vorige aanbod, opnieuw een voorstel te doen.

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Aan werknemers van wie u de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet gaat verlengen moet u ook een transitievergoeding gaan betalen.

Vragen

Heeft u vragen over hoe de zorgbonus wordt verwerkt of over de levensloopregeling, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of contactpersoon van de salarisadministratie.