Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 23, 2018

Ondernemersorganisaties: stel handhaving nieuwe privacywet jaar uit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de nieuwe privacywet na invoering op 25 mei aanstaande niet direct handhaven, maar haar capaciteit juist inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
Volgens de ondernemersorganisaties is de nieuwe privacywetgeving complex en ingrijpend, veel kleine bedrijven zijn nog onvoldoende op de hoogte en er is nog te veel onduidelijkheid over de concrete toepassing van de wet. De ondernemersorganisaties pleiten daarom voor gefaseerd toezicht, opdat de wetgeving uiteindelijk breed en zorgvuldig kan worden geïmplementeerd.
In hun brief aan de Kamer vragen de ondernemersorganisaties ook om een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van informatie over fraudeurs tussen sectoren. Ondernemers verliezen jaarlijks miljarden euro’s als gevolg van verschillende soorten fraude en willen in navolging van de succesvolle aanpak in Engeland ook informatie over wangedrag en fraudeurs onderling kunnen uitwisselen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat dat echter niet toe; dat mag alleen binnen een sector.
Ook wijzen de ondernemers op innovatie die in toenemende mate data-driven is. Voorkomen moet worden dat privacy de kansen van de informatiemaatschappij onnodig blokkeert. Daar moet de AP volgens hen oog voor hebben en naar handelen.
De ondernemers wijzen er ook op dat de huidige privacywetgeving soms op gespannen voet staat met de uitvoering van sociale wetgeving, zoals de re-integratie van zieke werknemers waarbij persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt. De afgelopen jaren heeft de AP de ruimte om dat te doen steeds verder beperkt waardoor ondernemers in de knel komen. Ze willen daarom dat in de wet concreter wordt aangegeven welke gegevens ondernemers mogen verwerken om hun taken op gebied van veiligheid- en gezondheidsbeleid goed te kunnen uitvoeren.
Bron: MKB Nederland, 17-01-2018