Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 10, 2017

Onderzoek naar belastingplanning en klantanonimiteit

DNB gaat onderzoek doen naar de betrokkenheid van banken bij het faciliteren van financiële constructies die de zichtbaarheid van klanten belemmeren voor overheidsinstanties.
In de Toezicht Vooruitblik 2017 heeft DNB aangekondigd het onderzoek naar de betrokkenheid van financiële instellingen bij het faciliteren van agressieve belastingplanning en klantanonimiteit in 2017 voort te zetten. Ook gaat DNB in 2017 aan de hand van een vragenlijst bij banken gegevens opvragen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen.
In 2017 gaat DNB bij een aantal banken vervolgonderzoek doen naar de betrokkenheid bij agressieve belastingplanning en de naleving van wettelijke vereisten omtrent de integere bedrijfsvoering, cliëntenonderzoek en transactiemonitoring. DNB beoogt met dit onderzoek te bereiken dat de onderzochte banken geen activiteiten meer initiëren en de bestaande activiteiten op het gebied van agressieve belastingplanning afbouwen. Daar waar DNB constateert dat banken dergelijke activiteiten wel uitvoeren, wil DNB bereiken dat banken een juiste risicoafweging maken, hun beheersing op orde brengen en hun activiteiten en cliëntenportefeuille waar nodig herzien. DNB beoogt hiermee dat de banken de fiscale risico’s in beeld hebben en dit inzichtelijk maken in hun beleid, in de systematische risicoanalyse (SIRA) en in de cliëntendossiers. Banken moeten verder kritisch toetsen of deze risico’s passen binnen de eigen risk appetite.
DNB verwacht eind 2017 de sector te informeren over de resultaten van dit onderzoek.
Bron: DNB 23-2-2017