Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 04, 2018

Opzeggen voor start overeenkomst is geen onregelmatig ontslag

Een werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd nog voordat hij met zijn werkzaamheden is begonnen. De nieuwe werkgever meent ten onrechte dat er sprake is onregelmatig ontslag en dat de werknemer de kosten van werving en selectie, vervanging en inrichting van de werkplek moet vergoeden.
Een werknemer was werkzaam bij een concurrent van de nieuwe werkgever. Op enig moment is de werknemer via werving- en selectiebureau benaderd om bij de nieuwe werkgever in dienst te treden. De werknemer heeft vervolgens, na twee gesprekken met de nieuwe werkgever het aanbod om in dienst te treden geaccepteerd en – op 11 april 2018 – de hem aangeboden arbeidsovereenkomst ondertekend. De arbeidsovereenkomst zou starten op 1 juni 2018. Op 13 april 2018 heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst met de concurrent opgezegd. Vervolgens zijn hem door die concurrent loonsverhoging en ontwikkelmogelijkheden in het vooruitzicht gesteld.
Naar aanleiding hiervan en omdat hij bij nader inzien moeite had met de wijze waarop de nieuwe werkgever personeel van de concurrent benadert, is de werknemer van gedachten veranderd en heeft hij bij brief van 24 april, ontvangen door de nieuwe werkgever op 30 april 2018, de arbeidsovereenkomst opgezegd.
De nieuwe werkgever vindt dat de opzegging onregelmatig is, omdat de opzegtermijn pas zou gaan lopen vanaf het moment van indiensttreding. Ook zou zij schade hebben geleden door de opzegging.
Volgens de kantonrechter schrijft de wet echter niet voor dat de opzegtermijn begint te lopen vanaf het moment van indiensttreding. Van een onregelmatige opzegging is dus geen sprake. Zelfs als de opzegtermijn zou beginnen te lopen vanaf de datum van indiensttreding, zou een beroep daarop in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Doordat de werknemer ruim van tevoren heeft opgezegd, heeft hij de nieuwe werkgever de kans geboden om tijdig een andere kandidaat te vinden, wat precies ook de ratio is van de opzegtermijn.
De door de nieuwe werkgever gestelde schadeposten zijn niet vast komen te staan, nog los van het feit dat de nieuwe werkgever geheel niet heeft onderbouwd op welke grond de werknemer de kosten van werving en selectie, kosten van vervanging en kosten van inrichting van zijn werkplek zou moeten vergoeden.
Rb. Limburg 27-07-2018