Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 31, 2022

Ruimere mogelijkheden zzp’ers voor fiscaal voordelig sparen

In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt voorgesteld om de ruimte voor zzp’ers om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Dit blijkt uit antwoorden van minister Schouten op vragen over het bericht ‘Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis’.
De fiscaal gefaciliteerde ruimte voor opbouw van een pensioen voor zzp’ers (en anderen) is nu gemaximeerd op 13,3% van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag). Voorgesteld wordt deze ruimte te verhogen naar 30%, waarmee de ruimte in de derde pijler gelijk wordt aan de ruimte die werknemers hebben in de tweede pijler. Met de verruiming van de fiscale ruimte wordt opbouw van oudedagsvoorzieningen door zzp’ers beter gefaciliteerd.
De minister vindt het belangrijk dat alle werkenden in voldoende mate worden gefaciliteerd om een adequate oudedagsvoorziening te treffen, ook zzp’ers. Daartoe hebben zzp’ers (en ook anderen), naast de AOW als basispensioen (eerste pijler) en het arbeidsvoorwaardelijkpensioen (tweede pijler), de mogelijkheid om via een individuele faciliteit aanvullend pensioen te sparen (de derde pijler). Deze individuele faciliteit wordt fiscaal gefaciliteerd, wat betekent dat zzp’ers premies of inleg kunnen aftrekken. Met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt voorgesteld de ruimte die zzp’ers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen.
De minister is niet van plan om het bezit van een huis in te zetten als pensioenvoorziening. Dit is te afhankelijk van de individuele situatie. Daarnaast is de eigen woning niet primair bedoeld als pensioenvoorziening.
In het wetsvoorstel is experimenteerwetgeving opgenomen die het mogelijk maakt dat zzp’ers zich vrijwillig kunnen aansluiten bij daarvoor opengestelde pensioenregelingen in de tweede pijler. Daarbij wordt in het kader van dit experiment niet gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden, maar is in overleg met de sector en zelfstandigenorganisaties besloten te kijken naar het inkomen van een jaar geleden.
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 30 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden.
Bron: Min. SZW en MvF 29-03-2022