Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

dec. 07, 2023

RvS: asielzoeker mag meer dan 24 weken per jaar werken

De Raad van State heeft bepaald dat het UWV bij het verstrekken van werkvergunningen aan asielzoekers niet langer de eis mag stellen dat zij maximaal 24 weken per jaar mogen werken.


Op basis van de Europese Opvangrichtlijn zijn lidstaten van de Europese Unie verplicht om te zorgen dat asielzoekers effectieve toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Lidstaten mogen wel zelf bepalen onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Volgens de Raad van State kan uit de algemene opzet, de context, de doelstelling en de geschiedenis van de totstandkoming van de Opvangrichtlijn worden afgeleid dat de Uniewetgever met deze richtlijn heeft beoogd de zelfstandigheid van asielzoekers te bevorderen. Een onderdeel van deze brede doelstelling is het vergemakkelijken van de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers en het waarborgen dat zij eerlijke kansen krijgen om in de lidstaten van de Europese Unie tot de arbeidsmarkt toe te treden. Dat asielzoekers door de 24‑weken‑eis binnen een tijdsbestek van 52 weken slechts 24 weken toegang hebben tot de arbeidsmarkt is naar het oordeel van de Raad van State in strijd met de achtergrond en doelstelling van de Opvangrichtlijn.

Rapport Regioplan Uit een rapport van onderzoeksbureau Regioplan, opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, van april 2023 volgt dat de 24‑weken‑eis de effectieve toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers verhindert. De eis vormt voornamelijk een drempel voor werkgevers die meestal op zoek zijn naar personeel voor langere termijn. De asielzoeker is door die eis geen aantrekkelijke werknemer. De investering is voor werkgevers vaak te groot. Voor haar oordeel vindt de Raad van State ook steun in de rechtspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg. Uit die rechtspraak volgt dat lidstaten geen maatregelen of voorwaarden mogen vaststellen die ‘afbreuk kunnen doen aan het doel en nuttig effect van de Opvangrichtlijn.’ De Raad van State oordeelt daarom dat de 24‑weken‑eis onverbindend is.

Bron: Raad van State 29-11-2023.