Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mei 10, 2023

SER ziet ruimte voor verbetering arbeidsomstandigheden

De SER heeft het eerste deel van de Arbovisie 2040 uitgebracht: ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen’. Volgens de SER is verbetering mogelijk door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren, onder meer met betere ondersteuning van het MKB, stimulering van preventie en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid. De overheid dient meer in te zetten op handhaving.


Binnen een deel van de bedrijven moeten de arbeidsomstandigheden verbeteren. De risico’s in het werk zijn in de afgelopen jaren niet gedaald, terwijl dit met goed arbobeleid wel mogelijk zou moeten zijn. Ontwikkelingen als digitalisering en tijd- en plaatsonafhankelijk werken leiden tot nieuwe opgaven. Daarom moeten de resultaten van arbobeleid verbeteren, omdat goede arbeidsomstandigheden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van werknemers. Bij dit arbobeleid moet de meeste aandacht uitgaan naar de drie belangrijkste oorzaken van uitval: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en gevaarlijke stoffen. Hierbij zijn concrete, meetbare doelen nodig op nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau.
Een goed arbeidsomstandighedenbeleid begint bij preventie: voorkomen dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt daarvoor is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Een RI&E geeft een beeld van de belangrijkste risico’s in een organisatie en is de basis voor het arbobeleid.
Om bedrijven te helpen, moet voor het MKB een start-RI&E ontwikkeld worden. Alle bedrijven zijn verplicht een RI&E op te stellen, maar het grootste deel van de (MKB-)bedrijven heeft dat nog niet gedaan. Daarnaast moeten alle bedrijven verplicht worden hun RI&E en het basiscontract met de arbodienst digitaal te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Bedrijven die gebruik maken van een branche-RI&E kunnen dat door hun brancheorganisatie laten doen.

Bron: SER 10-05-2023