Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 17, 2016

Spaarvariant bij uitfasering dga-pensioen?

Staatssecretaris Wiebes heeft in het verslag van het schriftelijk overleg inzake zijn brief over pensioen in eigen beheer van 17 december 2015 een oplossing, de spaarvariant bij uitfasering, aangedragen voor de zorgen die zijn geuit over de werkbaarheid van de voorgestelde afkoopfaciliteit.
In de inleiding van het verslag geeft de staatssecretaris aan in eerste instantie een voorstander te zijn van oudedagssparen in eigen beheer (hierna OSEB). In zijn brief van 17 december 2015 heeft de staatssecretaris op verzoek een uitwerking gegeven van het uitfaseren van het PEB. Gebleken is dat dit tot een wezenlijke vereenvoudiging zou leiden. Vraag is wel of de voorgestelde afkoopfaciliteit werkbaar zou zijn. De staatssecretaris is bereid de dga’s naast de afkoopfaciliteit een alternatief te bieden. Dit alternatief maakt gebruik van de OSEB maar niet van de opbouwmogelijkheden daarvan. Het gaat om een zogenaamde spaarvariant bij uitfasering. Dga’s die niet willen of kunnen afkopen, kunnen hun rechten dan fiscaal geruisloos afstempelen tot het niveau van de fiscale (balans)waarde en vervolgens omzetten in een oudedagsverplichting. Na omzetting kan dan geen verdere opbouw plaatsvinden. Op die manier hoeven geen liquiditeiten uit de bv te worden onttrokken. Belastingheffing vindt dan plaats in de uitkeringsfase.
Daarnaast ziet de staatssecretaris budgettaire mogelijkheden om uit te gaan van een belastinggrondslag van 70% van de fiscale balanswaarde in plaats van 80%. Ook wordt afgezien van de mogelijkheid om revisierente te heffen. De belasting dient in één keer te worden betaald.
Naast de fiscale aantrekkelijkheid van de voorgestelde afkoopvariant en toelichting op de spaarvariant, gaat de staatssecretaris ook nog in op vragen over de partnerproblematiek, de gevolgen voor de financieringscapaciteit, effecten voor de economie en budgettaire aspecten, de OSEB en overige vragen.
Op 23 maart 2016 zal het overleg met de Tweede Kamer worden voortgezet.
Bron: MvF 15-03-2015