Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 12, 2019

Subsidieregeling praktijkleren voortzetten

MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kiest. De subsidieregeling praktijkleren komt bedrijven tegemoet in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de bbl.
Uit onderzoek van SEO, in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW samen met twintig branches, blijkt dat de overheid financieel het meest profiteert van de bbl. De overheid snijdt zichzelf dan ook flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren.
SEO heeft opdracht gekregen om de maatschappelijke kosten en baten van de bbl – waarbij een student vier dagen per week bij een werkgever het vak leert – in kaart te brengen, omdat de subsidieregeling praktijkleren regelmatig onderwerp van discussie is. Zo wilde minister Van Engelshoven (OCW) aan het begin van deze kabinetsperiode de regeling helemaal afschaffen. Zij vindt dat bedrijven van de bbl profiteren en die dan dus ook maar in zijn geheel zelf moeten betalen. Uit het onderzoek blijkt nu dat er van die redenering niets klopt.
Volgens het SEO-onderzoek profiteren alle betrokken partijen van de bbl: werkgevers, studenten én vooral de overheid. Van de totale baten van de bbl – bijna € 1,4 miljard– komt € 962 miljoen bij de overheid terecht, ondanks de € 194 miljoen die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de subsidieregeling praktijkleren.
Ook bedrijven profiteren van de bbl, maar zij hebben ook aanzienlijk hogere kosten. Een bbl-student kost een bedrijf per jaar gemiddeld € 13.000, terwijl ondernemers zo'n € 2.500 subsidie krijgen. Werkgevers betalen de begeleiding van studenten, gemiddeld 45% van de opleidingskosten, reiskosten, enz. Opgeteld gaat het om € 422 miljoen.
Bron: MKB Nederland, 10-09-2019