Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 24, 2018

Toename flexwerk vooral bij jongeren met bijbanen

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tussen 2003 en 2017 toegenomen met 856.000. Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe. Dit zijn veelal studerende en schoolgaande jongeren met een bijbaan.
Het aantal werkzame jongeren is tussen 2003 en 2017 toegenomen van 1,2 miljoen naar 1,3 miljoen. Het aantal jonge werknemers met een flexibel contract nam met bijna 400.000 toe, terwijl het aantal vaste contracten afnam met ruim 300.000. Hierdoor is het aandeel flexwerkers onder jongeren toegenomen van 41% in 2003 tot 68% in 2017. In totaal betreft dit 883.000 jongeren. Circa 80% van de jongeren met een flexibele baan is een scholier of student met een bijbaan.
Ook onder andere leeftijdsgroepen is het aantal flexwerkers toegenomen, maar minder sterk als onder jongeren. Onder de 25- tot 45 jarigen is het aantal flexwerkers in de zelfde periode toegenomen van 10 naar 20%. Het totale aantal werknemers in deze leeftijdscategorie nam wel af: het aantal flexwerkers nam toe met 266.000, maar het aantal werknemers met een vast contract nam af met 811.000. Bij de 45-plussers groeide het aantal werknemers. Zowel het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie als het aantal met een vaste arbeidsrelatie en het aantal zelfstandigen steeg (samen circa een miljoen). Het aandeel flexibele werknemers is onder deze leeftijdscategorie licht gegroeid van 7% naar 10%.
Bron: CBS 23-04-2018