Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 16, 2017

Tussen-cao Uitzendkrachten

Bonden en ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Uitzendkrachten. Het betreft een tussen-cao. De bedoeling is dat na deze cao een voor de uitzendsector één cao tot stand komt waaraan zowel uitzendbureaus aangesloten bij ABU als NBBU deelnemen.
De nieuwe cao bevat afspraken die moeten zorgen voor een goede balans tussen inkomenszekerheid voor de uitzendkracht en de gevraagde beschikbaarheid voor de uitzendonderneming. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat uitzendkrachten vrij zijn elders werkzaamheden te verrichten en wordt het gemakkelijker om meerdere banen te combineren.
Duidelijkheid over beloning
Uitzendkrachten krijgen standaard het loon dat geldt bij de inlenende partij, de zogenaamde inlenersbeloning. In het onderhandelingsresultaat zijn afspraken gemaakt over vereenvoudiging van deze regel. Die afspraken moeten leiden tot meer duidelijkheid voor uitzendkrachten én tegelijk de toepassing voor uitzendondernemingen vergemakkelijken. Zo gaan uitzendondernemingen uitzendkrachten meer informatie verstrekken over de geldende arbeidsvoorwaarden. Verder voorziet de ABU-CAO per 1 april 2018 in rekenregels om de inlenersbeloning eenduidig te bepalen. Tenslotte inventariseren ABU en vakbonden de beloningsafspraken bij de partijen bij de diverse inleen-cao’s.
De cao heeft een looptijd van 4 november 2017 tot en met 31 mei 2019. In de tussentijd gaat de ABU samen met de NBBU en de bonden om tafel om één uitzend-cao te realiseren.
Bron: ABU, 13-10-2017