Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 20, 2023

Verruiming Energie-investeringsaftrek in 2023

De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt dit jaar nog verruimd. Dit schrijft minister Jetten in een Kamerbrief.


De EIA is een fiscale faciliteit die energiebesparing bij bedrijven wil realiseren door de marktintroductie te versnellen van innovatieve bedrijfsmiddelen die energie-efficiënter zijn dan de gangbare bedrijfsmiddelen.

Hierdoor komen investeringen in warmteinfrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en CCSprojecten, alsnog in aanmerking voor de EIA. De reden hiervoor is dat betrokken marktpartijen aangaven dat voor deze projecten, los van stimulering via directe subsidies, ook stimulering via de EIA nog noodzakelijk was om de ingezette energietransitie niet te vertragen. Daarom heeft het kabinet besloten de Energielijst voor 2023 op dit vlak te corrigeren.

In dezelfde brief laat minister Jetten weten dat er voldoende reden is om de EIA voort te zetten en de horizonbepaling te verlengen tot 1 januari 2029. Het kabinet zal verder onderzoeken of een fiscale faciliteit verkozen moet worden boven een directe subsidie en zal de Kamer hierover voor de zomer van 2024 informeren.

Verder zal het kabinet de relatie tussen vergelijkbare stimuleringsregelingen voor energiebesparing en broeikasemissies in kaart brengen om het stimuleringsbeleid te verbeteren. De resultaten hiervan zullen naar verwachting medio 2024 aan de Kamer worden gerapporteerd.

Bron: Ministerie EZK, 14 juli 2023.