Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 29, 2020

Wat is onwerkbaar weer?

Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor bedrijf of branche gedefinieerd zijn in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden het niet mogelijk is te werken. Het ministerie van SZW publiceerde een handreiking met voorbeelden voor zo’n cao-bepaling.
De Regeling onwerkbaar weer is sinds 1 januari 2020 van kracht. Als door een buitengewone natuurlijke omstandigheid werken niet mogelijk is en wordt voldaan aan de andere voorwaarden van de regeling, kan een werkgever na het verstrijken van een aantal wachtdagen worden vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.
Vanaf 1 november 2020 moet in de cao voor het bedrijf of de branche onwerkbaar werk gedefinieerd zijn, ofwel in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden werken niet mogelijk is. Bedrijven en branches kunnen de tekst in de Handreiking omwerken naar de voor hun specifieke situaties van onwerkbaar weer.
Bron: AWVN.nl, 21-09-2020