Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 13, 2021

Wet Betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Eerste Kamer heef ingestemd met de Wet Betaald ouderschapsverlof. De Eerste Kamer verzoekt de regering wel om het doorbetalingspercentage bij verlof te verhogen naar 70% in plaats van 50% zoals nu in de wet is opgenomen.
Met dit wetsvoorstel worden de Europese afspraken voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het gaat om maatregelen op het gebied van verlof voor zorgtaken en flexibel werken die door moeten werken in de Nederlandse wetgeving.
Op dit moment geldt een regeling van 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste acht levensjaren van het kind. Met dit voorstel worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor negen van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner. De wet betaald ouderschapsverlof zal op 2 augustus 2022 inwerking treden. Het betaalde ouderschapsverlof gaat ook gelden voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan een jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.
Tijdens het debat bleek dat het overgrote deel van de Eerste Kamer vreest dat 50% doorbetaling voor mensen met lagere inkomens te weinig zal zijn om voor het ouderschapsverlof te kiezen. Zij bepleitten een percentage van 70%. Daarmee kan volgens hen ook voorkomen worden dat alleen vrouwen kiezen voor het betaald ouderschapsverlof. Vrouwen verdienen over het algemeen minder en werken minder dan mannen, dus het verlies van hun inkomen is dan makkelijker te ondervangen voor gezinnen. Daarom is een motie ingediend om het doorbetalingspercentage te verhogen naar 70%. Deze motie is aangenomen.
Bron: EK 12-10-2021