Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 11, 2023

Wijzigingen in premiedifferentiatie WW

Het kennisdocument premiedifferentiatie WW is bijgewerkt. In het kennisdocument (versie 1.7, september 2023) wordt nader ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW en worden een aantal situaties met urenwijzigingen verduidelijkt.


Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • De inleiding van het kennisdocument is aangepast.

  • Hoofdstuk 2 - De nota bene in vraag 2.5 ′Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?′ is aangepast.

  • Hoofdstuk 3 - Stand van zaken over herziene standpunten (tijdelijke urenuitbreiding en meerdere arbeidsomvangen), het wijzigingsbesluit en toekomstige wijzigingen zijn aangepast.

  • Hoofdstuk 4 - Verwerking in loonaangifte en voorbeelden. Er zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen rondom de inkomstenverhouding (ikv) doorgevoerd. Ook is vraag 4.4, ′Hoe wordt een werkgeversbetaling werknemersverzekeringen en WAZO in combinatie met loon in de loonaangifte verwerkt?′ op het punt van de ikv aangepast.

  • Hoofdstuk 5 - Herzieningssituaties.

    • Paragraaf 5.1, ′Kan de lage WW-premie worden herzien waardoor de werkgever alsnog de hoge WW-premie is verschuldigd?′ is aangepast.

    • Paragraaf 5.3 (die ging over overwerken tijdens de coronapandemie) is verwijderd.

Bron: Min. SZW en AWVN, september 2023.