Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Overname of associatie huisartsenpraktijk
aug. 21, 2020

Het overnemen van een huisartsenpraktijk: hoe weet je of het verantwoord is?

Een huisartsenpraktijk overnemen

Nadat je een aantal jaren als Hidha (huisarts) of waarnemer heeft gewerkt, is het zover. Je wordt door een praktijkhouder benaderd om zijn/haar praktijk over te nemen. Het lijkt je geweldig om eindverantwoordelijk te zijn en zorginhoudelijk de praktijk naar eigen inzicht in te richten. Je ziet het helemaal voor je, maar welk financieel avontuur ga je eigenlijk aan? Is het reëel wat de praktijkhouder als overnamesom vraagt en hoe weet je of het verantwoord is?

Beperkte gegevens van de over te nemen praktijk

We zien het regelmatig gebeuren: gegevens van de over te nemen praktijk zijn summier, vaak van jaren geleden en geven hooguit in hoofdlijnen weer wat er aan omzet gegenereerd is. Om tot een juiste afweging te komen volstaan een aantal omzetcijfers niet. Dat de praktijk op dit moment financieel gezond is, wil niet zeggen dat dit na de overname ook het geval is. Persoonlijke wensen met betrekking tot spreekuurtijd, ondersteuning van personeel en investeringen spelen een belangrijke rol in de uitkomst.

Meer informatie over de praktijk verzamelen

Om een financiële analyse te maken zal er eerst informatie verzameld moeten worden omtrent de praktijkovername. Denk hierbij aan de opgave praktijkgrootte, de opbouw van de patiëntenpopulatie, de geografische ligging, krimp of groei gemeente, collega’s in de buurt, de personeelsbezetting, de automatiseringsgraad en huisvesting.

Een financiële analyse van de over te nemen praktijk

Verder zal de huidige praktijkhouder ook inzicht moeten geven in de financiële kant van de praktijk. Wat zijn de opbrengsten en kosten van de praktijk en hoe is de overnamesom opgebouwd? Met name een goede analyse van de opbrengstenkant is zeer belangrijk. Is er groei mogelijk of is het denkbaar dat het inkomen na overname juist wat zal afnemen? Zijn alle ketens al gecontracteerd en hoeveel consulten worden er verricht? Al deze vragen moet je kunnen beantwoorden om een juiste inschatting te maken van de praktijk.

Noord Negentig helpt met jouw praktijkovername

Na ontvangst van bovenstaande gegevens gaan wij als Noord Negentig aan de slag en zorgen wij dat alle data en informatie verwerkt wordt in een overzichtelijke prognose. Wij laten zien hoe de praktijk er na overname financieel voorstaat en daarnaast maken we een doorrekening naar het privé besteedbare inkomen na overname. Zo wordt inzichtelijk of het financieel verantwoord is om de praktijk over te nemen en kun je op basis van ratio een keuze maken.

Wil je ook weten wat er bij een praktijkovername komt kijken en welke financiële gevolgen dit voor je heeft? Neem dan contact met ons op 050-5205300 of kijk op onze website.