Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 03, 2019

7,5 procent loonsverhoging in de schoonmaak

Eind vorig jaar is de cao-partijen in de Schoonmaak nog gelukt met een principeakkoord voor een nieuwe cao de feestdagen in te gaan. Bonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao met een looptijd van 2,5 jaar, met direct in januari een loonsverhoging van 2%.
Gedurende de looptijd van de cao gaan de lonen stapsgewijs in totaal met 7,5% omhoog. In 2019 worden de lonen per 1 januari en per 1 juli verhoogd met respectievelijk 2% en 1%, in 2020 bedragen de loonsverhogingen in januari en juli respectievelijk 1% en 2% en in juni 2021 (een maand voor het aflopen van de cao) volgt dan nog een verhoging van 1,5%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voer een stapsgewijze verhoging van de eindejaarsuitkering naar uiteindelijk 4,2% in 2021. Verder zijn afspraken gemaakt over een extra vrije dag op de verjaardag (vanaf 2020), voortzetting van het taalproject, een werkgeversbijdrage aan de scholingsfondsen van de bonden en banen voor statushouders.
De cao-afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de achterbannen van de bonden en werkgevers.
Bron: CNV Vakmensen 21-12-2018