Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 27, 2016

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

Het aantal vakbondsleden is het afgelopen jaar weer gedaald, maar wel minder snel dan in voorgaande jaren. Wel neemt het aantal vrouwen dat lid is van een vakbond toe. Datzelfde geldt ook voor 65-plussers.
Eind maart 2016 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond, 17.000 minder dan in 2015. Het ledental daalt al sinds 1999, maar de laatste jaren gaat het minder snel. In 2015 nam het met 28.000 af. Er zijn wel steeds meer vrouwen en 65-plussers lid van een vakbond. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden stijgt nog elk jaar. In 2016 waren 646.000 vrouwen lid van een vakbond, een kwart meer dan de 518.000 in 1999. Dit hangt samen met de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Het aantal mannelijke vakbondsleden neemt gestaag af: van 1,4 miljoen in 1999 naar 1,1 miljoen in 2016, een daling van 21%.
De vakbonden telden in 2016 vooral minder 25- tot 45-jarige leden, 25.000 minder dan het jaar ervoor. Het aantal vakbondsleden van 65 jaar of ouder steeg daarentegen met 14.000. Ook het aantal vrouwelijke 45- tot 65-jarige leden nam toe.
Vakbonden zijn deels verenigd op het niveau van overkoepelende vakcentrales. Het ledental van de vakbonden die zijn aangesloten bij een vakcentrale (85% van de vakbondsleden), is in 2016 met bijna 27.000 afgenomen tot 1,46 miljoen. Het ledenaantal van de niet-aangesloten bonden groeide daarentegen met bijna 10.000 tot 257.000.
Bijna 60% van alle werknemers vindt het bestaan van vakbonden belangrijk. Bij laagopgeleiden is dat percentage met 71% veel hoger dan bij hoogopgeleiden (46%). Vrouwelijke werknemers vinden vaker dan mannelijke werknemers dat de vakbond belangrijk is (63 tegenover 56%). Het belang dat wordt gehecht aan het bestaan van vakbonden verschilt ook naar leeftijd. Bij 25- tot 65-jarigen neemt het toe met de leeftijd. Werknemers van 55 tot 65 jaar hechten de meeste waarde aan vakbonden: 7 op de 10 geven aan dat ze vakbonden belangrijk vinden. Ook een groot deel (61%) van de jongste werknemers (15 tot 25 jaar) vindt het bestaan van vakbonden belangrijk. Bij de oudste werknemers (65 tot 75 jaar) is het percentage het laagst.
Bron: CBS 27-10-2016