Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jan. 31, 2023

Anoniementarief bij vertraagde afgifte BSN en corrigeren van tarief

Nieuwe werknemers moeten uiterlijk op de eerste werkdag bepaalde gegevens aan de werkgever verstrekken, zoals het burgerservicenummer (BSN). Zonder deze gegevens moet de werkgever volgens de hoofdregel het anoniementarief toepassen.


Er geldt een soepel standpunt bij de hoofdregel als de werkgever aan kan tonen dat het ontbreken van het BSN buiten zijn of de werknemers invloedssfeer ligt. De werkgever hoeft dan het anoniementarief niet toe te passen. Bij twijfel kan de werkgever de Belastingdienst vragen om toestemming. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar het belastingkantoor.

Herstellen van toegepast anoniementarief Als de werknemer niet zijn volledige of juiste gegevens heeft gegeven, zoals zijn naam, adres of BSN, moet de werkgever het anoniementarief van 52% toepassen. Als de werknemer in de loop van het jaar alsnog de volledige/juiste gegevens aanlevert, past de werkgever vanaf dat moment het reguliere tarief toe.

Tot en met 2022 De werkgever mag tot en met 2022 de eerdere inhouding op basis van het anoniementarief niet herstellen. De werknemer kan deze inhouding later verrekenen via zijn aangifte inkomstenbelasting. Dit kan voor hem leiden tot een teruggaaf.

Vanaf 2023 Vanaf 2023 mag de werkgever na ontvangst van de volledige/juiste gegevens, de eerdere inhouding van het anoniementarief wel herstellen. Dit kan alleen binnen hetzelfde kalenderjaar. De werkgever moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

Voorbeeld
Een werknemer komt op 1 maart in dienst. Hij verstrekt geen BSN. De werkgever past daarom het anoniementarief van 52% toe. Zijn bruto maandloon is € 1.000. De werkgever heeft van maart tot en met juli telkens € 520 ingehouden. Begin augustus geeft de werknemer alsnog zijn BSN. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling past de werkgever de tijdvaktabel toe. De inhouding bij een maandloon van € 1.000 is (indicatief als voorbeeld) € 8. De werkgever mag correcties verzenden voor de tijdvakken maart tot en met juli bij de aangifte over augustus. Die correcties houden in dat de werkgever voor die vijf aangiften € 520 – € 8 = € 512 kan verrekenen met de aangifte over augustus. Dit bedrag van (5 x € 512 =) € 2.560 verrekent de werkgever netto met de werknemer.

Nieuwsbrief Loonheffingen: 11. Toepassen van anoniementarief

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 26-01-2023