Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 10, 2018

Arbeidsmarkt in balans…

Op internetconsultatie.nl is een concept gepubliceerd van een wetsvoorstel voor onder meer aanpassing van het ontslagrecht. Het wetsvoorstel vormt de uitwerking van de voorstellen uit het regeerakkoord op het gebied van arbeidsrecht en onder meer sociale zekerheid. Tot 7 mei is het mogelijk op het concept wetsvoorstel te reageren.
Het conceptwetsvoorstel bevat volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een reeks maatregelen die moeten zorgen voor meer balans op de arbeidsmarkt. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden en het ontslagrechtrecht eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper te maken en de WW activerender te maken. Zowel werkgevers als werknemers geven echter aan dat sommige van de huidige regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de het groeiende aantal flexwerkers een vast baan wil hebben. De voorgestelde maatregelen beogen werkenden meer zekerheid te bieden, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft.
Om dit te bereiken bevat het wetsvoorstel de volgende maatregelen:

Versoepeling ontslagrecht doordat aan de strikte acht ontslaggronden die in de wet zijn opgenomen een negende wordt toegevoegd: ontslag op basis van een combinatie van ontslaggronden. De werknemer krijgt dan wel een hogere transitievergoeding;
Het recht op een transitievergoeding ontstaat vanaf de eerste dag (ook tijdens proeftijd). De hoogte van de transitievergoeding wordt een derde maandsalaris per kalenderjaar (of een evenredig deel bij duur van minder dan een kalenderjaar), ook voor werknemer die langer dan tien jaar in dienst zijn;
Vanuit het UWV komt een compensatie voor de werkgever voor de transitievergoeding, indien het dienstverband wordt beëindigd vanwege langdurige ziekte van de werknemer. Een dergelijk vergoeding komt ook voor kleine werkgevers die hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte;
Bij een vast contract wordt de proeftijd verlengd van twee maanden naar maximaal vijf maanden;
De ketenregeling wordt verruimd: het wordt mogelijk binnen 36 maanden drie tijdelijke contracten aan te gaan (was binnen 24 maanden). Voor invalkrachten in het primair onderwijs komt er een uitzondering op de ketenregeling;
De WW-premie wordt gedifferentieerd. Indien een werknemer in vaste dienst is zal de ww-premie lager zijn dan bij een tijdelijk contract.
werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2020.
Bron: Internetconsultatie.nl 9 april 2018