Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 05, 2016

Bedrijfopvolgingsregeling wordt gerepareerd

De Hoge Raad besliste eind april 2016 dat een aandelenpakket dat een indirect belang van minder dan 5% vertegenwoordigt onder de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting kan vallen. Het kabinet wil deze onbedoelde verruiming van bedrijfsopvolgingsregeling repareren en deze reparatie met terugwerkende kracht op 1 juli 2016 laten ingaan.
Het gaat hier om situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5% in een ander lichaam bezit. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling ook volledig toe te passen op beleggingsvermogen. Dit is niet gewenst. In het pakket Belastingplan 2017 zal daarom een wetswijziging worden opgenomen die regelt dat indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Eenzelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. De mogelijkheid om bezittingen en schulden van een lichaam waarin een indirect belang van 5% of meer wordt gehouden toe te rekenen aan een lichaam waarin een direct belang wordt gehouden, blijft ongewijzigd bestaan.
Bron: MvF 01-07-2016; HR 22-04-2016