Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jun. 30, 2016

Afspraak over seizoensarbeid in nieuwe cao Recreatie

Vlak voor het verlopen van de huidige cao zijn partijen bij de cao Recreatie tot overeenstemming gekomen voor een nieuwe cao. Het onderhandelingsakkoord, de afspraken moeten nog worden voorgelegd aan de achterbannen, voorziet in een eenjarige cao met een looptijd tot en met 30 juni 2017.
Voor werkgevers is een belangrijke afspraak de mogelijkheid om seizoenscontracten af te sluiten in seizoensbedrijven, met een onderbreking van minimaal drie maanden. Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) was al na twee jaar een onderbreking van 6 maanden vereist en dat stond haaks op het seizoensmatige karakter van de recreatiebedrijven. Door wetswijziging, waarvoor RECRON sterk heeft gelobbyd, was het mogelijk om binnen de cao afspraken te maken.
Verder is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% per 1 januari 2017 en gaat de sector over op een nieuw pensioencontract: werknemers in de lagere loonschalen bouwen meer pensioen op terwijl het effect op de gemiddelde loonkosten neutraal is. Verder krijgen de werknemers een persoonlijk scholingsbudget van € 400 per jaar. Hiermee kunnen ze gedurende maximaal vier jaar sparen voor opleidingen.
Bron: Recron 29-06-2016