Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 01, 2021

Beleidswijziging bijtelling bij meer dan één auto van zaak

De Belastingdienst heeft het beleid ten aanzien van de bijtelling voor privégebruik van situaties waarin een werknemer over meer dan één auto van de zaak beschikt met ingang van 2021 gewijzigd. In plaats van de hoogste cataloguswaarde is nu de hoogste bijtelling van belang.
Momenteel hoeft een werkgever de bijtelling voor een werknemer, die meer dan één auto van de zaak tegelijkertijd tot zijn beschikking heeft, niet toe te passen voor alle auto’s van die werknemer. De bijtelling mag beperkt blijven tot één auto. Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de werknemer alleenstaand is of dat in zijn gezin één persoon een rijbewijs heeft. Hebben twee personen binnen het gezin van de betreffende werknemer een rijbewijs dan moet men voor twee auto’s de bijtelling toepassen. Het aantal bijtellingen is dus afhankelijk van het aantal rijbewijzen binnen het gezin van de betreffende werknemer. Met ingang van 2021 moet de werkgever voor de bijtelling alleen rekening te houden met de auto(’s) met de hoogste bijtelling, niet meer met de auto’s met de hoogste cataloguswaarde. Uiteraard blijft de bijtelling buiten toepassing als de werknemer minder dan 500 privékilometers rijdt met de auto’s van de zaak. Dit is terug te vinden in paragraaf 23.3.12 van het Handboek Loonheffingen 2021.
Bron: Belastingdienst.nl 18-03-2021