Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

jul. 11, 2018

Bijna € 3,4 miljard in groene technieken geïnvesteerd

Er is in 2017 voor bijna € 3,4 miljard aan investeringen gemeld in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Zo blijkt uit het jaarverslag 2017.
Met deze investeringen in milieuvriendelijke technieken heeft het Nederlandse bedrijfsleven een fiscale voordeel van ongeveer € 141 miljoen over het jaar 2017 behaald. Vooral investeringen in duurzame gebouwen, duurzame kassen en stallen, duurzame mobiliteit en circulair ondernemen (waaronder recycling en vermindering grondstoffenverbruik) werden gemeld. Het totale investeringsbedrag lag in 2017 ruim € 700 miljoen hoger dan in 2016. Ook het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg binnen een jaar van 9.700 naar 13.430.
Met steun van MIA en Vamil investeerden ondernemers ruim € 300 miljoen euro in recycling en grondstoffenbesparing. Dit is 70% meer dan in 2016. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename van industrie gerelateerde investeringen.
In 2017 ontvingen het RVO 590 meldingen voor investeringen in duurzame gebouwen. Dit is 30% meer dan in 2016. Totaal gaat het om een investeringsbedrag van € 1.400 miljoen. Bijna een derde van het beschikbare MIA en Vamil-budget ging naar investeringen in duurzame gebouwen.
Ook duurzame mobiliteit zat in 2017 flink in de lift:.

In 2017 investeerden bedrijven bijna een half miljard euro in elektrische auto’s. Ondernemers deden in 2017 ruim 6.300 maal een beroep op MIA en Vamil voor investeringen in volledig elektrisch personenvervoer, waarbij het ongeveer 8.500 auto’s betrof. Dat is meer dan 2 keer zoveel als in het jaar ervoor.
De investeringsbedragen in elektrische auto’s en elektrisch of hybride mobiele machines (zoals graafmachines en hijskranen) stegen met respectievelijk 70% en 200% ten opzichte van 2016.

Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze regelingen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het beschikbare MIA en Vamil-budget. In de veehouderij is er sprake van een lichte daling in milieu-investeringen ten opzichte van het jaar 2016. Investeringen in land- en tuinbouw betreffen vooral duurzame stallen en kassen.
Bron: RVO.nl 10-07-2018