Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

aug. 02, 2023

Deel ondernemers niet enthousiast over elektrisch rijden

Uit een recent onderzoek van ANWB Zakelijk blijkt dat 35% van de mkb’ers en zzp’ers verwacht dat zij voor hun werkzaamheden niet kunnen overstappen van een auto met fossiele brandstof naar een auto met elektrische aandrijving.


Een meerderheid van de ondernemers wil ten minste 600 kilometer kunnen rijden met een volle accu. De actieradius van elektrische auto’s is volgens 57% van de ondernemers daarom nog onvoldoende. Het grootste nadeel is volgens 69% van de ondernemers echter de aanschafprijs. Andere nadelen zijn volgens de ondernemers te weinig openbare oplaadpunten (29%) en zorgen om de levensduur van de accu (27%).
Verder blijkt uit het onderzoek dat de wens voor een hoge actieradius groter is dan de daadwerkelijke behoefte. De helft van de ondernemers geeft aan minder dan 50 km per dag te rijden. De ANWB denkt dat komt omdat ondernemers de elektrische auto niet iedere dag willen opladen.

Type voertuig Uit het onderzoek blijkt ook dat het type voertuig invloed heeft op het denkbeeld van de ondernemers. De meerderheid van de ondernemers met een bedrijfsbus geeft aan niet elektrisch te kunnen rijden (61%), terwijl 31% van de ondernemers met personenauto’s dit aangeeft. Binnen de groep ondernemers die leasen, geeft30 % dit aan. Hieruit leidt de ANWB af dat vooroordelen (zoals dat de ruimte in een elektrische bedrijfsbus kleiner is) en gebrek aan informatie de oorzaak lijken te zijn van het niet willen overstappen door ondernemers.

Brandstoftype Ook het brandstoftype speelt een rol. Van de ondernemers die auto’s of bussen hebben die op diesel rijden, schat 57% in dat het voor hun werk niet mogelijk is om elektrisch te rijden. Van ondernemers die als brandstof benzine gebruiken, denkt 34% dat het niet kan. De ondernemers die hybride rijden, zijn een stuk minder negatief. Daar sluit één op de vier (26%) het elektrisch rijden uit.

Positieve houding Toch is de houding van ondernemers ten aanzien van zakelijk elektrisch rijden positiever. Van alle mkb’ers en zzp’ers geeft de helft aan positief te denken over het zakelijk elektrisch rijden. Vooral binnen de horeca, recreatie, toerisme en cultuursector (64%) en de gezondheids- en welzijnszorg (60%) is de meerderheid positief.
Ook binnen de beroepsgroepen die grotendeels aangeven dat zij geen mogelijkheid hebben om over te stappen, heeft een groot deel een positieve houding. Zoals in de industriële sector, waar 67% verwacht niet elektrisch te kunnen rijden, terwijl 43% een positieve houding heeft. Hetzelfde geldt voor de transport- en logistieksector waarvan 61% verwacht niet elektrisch te kunnen rijden, terwijl binnen die sector 38% een positieve mening heeft.

Onderzoek ANWB Zakelijk deed in maart 2023 onderzoek naar hoeveel ondernemers al elektrisch rijden en hoe zij daarover denken. Daarnaast is er gekeken naar type voertuig, beroepsgroepen en het aantal gereden kilometers. Het onderzoek is gehouden onder 633 zzp’ers en mkb’ers die te maken hebben met zakelijke mobiliteit.

Bron: ANWB Zakelijk 31-07-2023