Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

apr. 14, 2021

Familiebedrijven niet enthousiast over afschaffing BOR

Afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) hebben naar verwachting grote financiële gevolgen voor familiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Aanleiding is het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin voorstellen worden gedaan om de toelating tot de faciliteiten scherper af te bakenen en de tegemoetkomingen te versoberen.
Familiebedrijven die meededen aan het onderzoek verwachten dat de mogelijke afschaffing van grote invloed is op het vermogen om te investeren, werkgelegenheid te bieden en te innoveren. Zo blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid verwacht te moeten snijden in de kosten. Bijna de helft voorziet een verslechtering van de concurrentiepositie omdat minder geïnvesteerd kan worden. Bij 35% van de familiebedrijven leidt de extra belastingheffing tot continuïteitsproblemen omdat de financiering uit het bedrijf moet komen. De helft verwacht dan niet meer te voldoen aan de afspraken met de banken. Bijna 25% van de familiebedrijven denkt dat de financiële gevolgen zo groot zijn dat zij gedwongen verkoop aan een derde partij overwegen. Zouden de BOR en de DSR niet worden afgeschaft, dan zou slechts 1,8% verkoop overwegen.
Volgens het onderzoek betaalt 18% van de familiebedrijven de belastingen uit privévermogen. De rest zal dit voor een deel uit de onderneming gaan financieren. Dit zorgt voor financiële druk, gedwongen kostenbesparingen en een afname van investeringen. Daarmee ondermijnt het voorstel de kracht van familiebedrijven als motor voor werkgelegenheid, groei en innovatie, met name in tijden van crisis.
Het ministerie van Financiën heeft de afschaffing laten doorreken door het CPB en schat de extra inkomsten door eventuele afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling op € 400 miljoen.
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de huidige belastingdruk op het erven en schenken van ondernemingsvermogen in Nederland bovengemiddeld is in vergelijking met andere Europese landen. Veel landen hebben en handhaven een kortingsregeling of heffen helemaal geen erf- of schenkbelasting. Afschaffing van de BOR en de DSR leidt er volgens KPMG dan ook toe dat Nederland in Europa het minst aantrekkelijke klimaat voor familiebedrijven krijgt.
Bron: KPMG 08-04-2021