Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

mrt. 05, 2018

FNV bij steeds meer cao’s buitenspel

Uit cijfers van werkgeversvereniging AWVN zou blijken dat FNV bij steeds meer cao’s buitenspel staat. Sinds 2014 gaat het om cao’s waar circa 1,5 miljoen werknemers bij zijn betrokken. Vakbond CNV is vaak nog wel van partij bij de cao’s.
Sommige werkgevers geven aan in de cao-onderhandelingen beter te hebben kunnen overleggen met het CNV, dat zich meer inzet op ontwikkeling van werknemers. Een probleem voor de FNV is dat de soms als onwrikbaar ervaren looneis van de bond volgens werkgevers niet altijd meer in verhouding staat tot de organisatiegraad van de FNV. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn vijf akkoorden gesloten waarbij de CNV-bond wel instemde, maar FNV niet. Vorig jaar kwam FNV buitenspel te staan bij een aantal grotere cao’s, zoals de supermarkt-cao, de Horeca-cao en de cao Fashion, Sport & Lifestyle. In een aantal gevallen zijn zowel FNV als CNV niet meer van de partij, zoals bij de cao Schilders waar de werkgevers met de kleine bond LBV tot een akkoord kwamen. Daarnaast is in een aantal gevallen een akkoord voor een arbeidsvoorwaardenregeling tot stand gekomen tussen de werkgever en de ondernemingsraad. Dit is onder meer het geval bij de Jumbo distributiecentra en Action. Ook AH-dochter Gall & Gall wil die kant op gaan.
FNV zelf geeft in een reactie op de berichtgeving aan dat ze niet tekenen voor verslechteringen.
Bron: Caoweb 5-03-2018