Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

sep. 28, 2016

Forse groei aantal oproepbanen

Tussen 2010 en 2015 is het aantal werknemersbanen op oproepbasis met 143.000 toegenomen. Dit is een toename van 36%. Vooral in de horeca werken naar verhouding veel oproepkrachten. In die bedrijfstak betreft het een kwart van alle werknemersbanen.
In 2015 waren er 545.000 werknemersbanen van oproepkrachten, 7% van alle banen van werknemers. Vijf jaar terug was nog 5% van alle werknemersbanen een oproepbaan. Vooral jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar werken in een oproepbaan. Vaak gaat het om scholieren of studenten. Meer dan de helft van de oproepkrachten is scholier of student. De grootste aanwas (2/3) in oproepbanen tussen 2010 en 2015 deed zich voor bij werknemersbanen die jongeren vervullen.
De horeca telt de meeste oproepkrachten onder zijn werknemers. Tussen 2010 en 2015 groeide het percentage van 19 naar 26%, vooral in 2014 en 2015 nam het toe. Ook in de bedrijfstakken landbouw, handel en cultuur, sport en recreatie, waar relatief veel oproepbanen voorkomen, steeg het percentage in de afgelopen vijf jaar. In de gezondheids- en welzijnszorg daalde daarentegen het percentage oproepbanen de afgelopen twee jaar licht.
Gevraagd naar de belangrijkste reden om een flexibele arbeidsrelatie te hebben, zei in 2015 ruim de helft van de oproepkrachten (54%) behoefte te hebben aan flexibiliteit. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld onder alle flexibele werknemers. Dit geldt vooral voor de jongste (15 tot 25 jaar) en de oudste (65 tot 75 jaar) categorie werknemers. Relatief veel uitzendkrachten (57%) daarentegen geven aan een flexbaan te hebben omdat het niet lukt vast werk te krijgen. Die reden speelt bij de oproepkrachten veel minder. Een kwart heeft de oproepbaan bij gebrek aan een werkkring met meer zekerheid.
Bron: CBS, 27-09-2016