Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

okt. 24, 2023

Geen betaalverzuimboetes btw e-commerce tot 1 juni 2024

Tot 1 juni 2024 worden er geen betaalverzuimboetes btw e-commerce opgelegd. Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het niet opleggen van betaalverzuimboetes aan ondernemers die deelnemen aan de regeling EU btw e-commerce.


De al opgelegde betaalverzuimboetes worden teruggedraaid en de bezwaren tegen al opgelegde betaalverzuimboetes gegrond verklaard. Naheffingsaanslagen worden wel opgelegd. De Belastingdienst zal een beleidsbesluit met deze strekking nog dit jaar publiceren.

De vrijwillige regeling EU btw e-commerce is ontworpen om internationale verkopen op afstand binnen de EU te vergemakkelijken, maar de dienstverlening binnen de verschillende Europese lidstaten zorgt er momenteel voor dat ondernemers het risico lopen om ten onrechte een verzuimboete opgelegd te krijgen. Daarnaast levert het opleggen van betaalverzuimboetes en het behandelen van bezwaren hiertegen momenteel een onevenredige werklast op voor de Belastingdienst. Momenteel leggen andere EU-lidstaten, met uitzondering van Finland, ook geen betaalverzuimboetes op.

Bezwaren toegekend Indien niet (volledig) betaald is of het verkeerde btw-tarief of bedrag is betaald, ontvangen ondernemers een brief dat er geen boete wordt opgelegd, maar alleen een naheffingsaanslag. Bij te late betalingen zal er geen boete worden opgelegd en wordt het proces geautomatiseerd afgehandeld: de ondernemer ontvangt hierover geen brief. Vier tot zes maanden voorafgaand aan het moment dat er weer betaalverzuimboetes worden opgelegd, worden ondernemers geïnformeerd zodat zij hier tijdig van op de hoogte zijn. Indien er een betaalverzuimboete is opgelegd, waartegen geen bezwaar gemaakt is, ontvangen ondernemers een brief met de melding dat de boete wordt teruggestort. De ingediende, maar nog niet behandelde, bezwaren tegen de betalingsverzuimboetes worden toegekend en terugbetaald. Ook alle boetes waarvan het bezwaar al behandeld is, worden teruggestort. Ondernemers ontvangen hierover een brief.

Bron: MvF 23-10-2023.